Nettutstilling om Kitty Kielland på Statsarkivet i Stavanger

Kitty Kielland fotografert av R. Müller i München rundt 1875/76. Kilde: Privatarkiv nr. 11 – Kiellandarkivet. Statsarkivet i Stavanger.

Kitty Kielland fotografert av R. Müller i München rundt 1875/76. Kilde: Privatarkiv nr. 11 – Kiellandarkivet. Statsarkivet i Stavanger.

Kitty Kielland – kvinnesaksforkjemper og kunstmaler

I serien Kvinneliv i Rogaland før 1913 der ti ulike kvinner i Rogaland presenteres i Stemmerettsåret, kan vi nå bli mer kjent med Kitty Kielland fra Stavanger.

Kitty Kielland (1843 – 1914) regnes som den første store norske kvinnelige landskapsmaler. Hun reiste til Tyskland og fikk utdanne seg – til tross for at kvinner ikke hadde adgang til kunstskole, med privatundervisning av landskapsmaleren Hans Gude.

Hun var også engasjert i sosialt arbeid, og deltok bl.a. i opprettelsen av barnehjem.  Hun var aktivt i  kunst-, kvinne- og moraldebatten. Hun var spesielt opptatt av kvinnens stilling, av forskjellen i oppdragelsen av gutter og jenter og av kvinnens manglende handlefrihet i ekteskapet.  I 1884 var Kielland en av stifterne av Norsk Kvinnesaksforening.

Hun fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 1908 som den første fra Rogaland som mottok denne høythengende utmerkelsen.

Les mer om Kitty Kiellands liv, engasjement og betydning i Statsarkivets nettutstilling her