Gratulerer med dagen!

Kake _Cropped common fra wikipedia Hundre år med allmenn stemmerett feires i dag på mange arbeidsplasser og med ulike arrangementer.

«I dag, den 11.juni 2013 er det 100 år siden  norske kvinner fikk allmenn stemmerett til Stortinget. Før 1913 måtte du enten være formuende eller mann for å kunne stemme. Den 11.juni 1913 er en viktig milepæl for vårt demokrati, for likestilling og for alles rett til å delta i samfunnet.  Dagens jubileum er derfor vel verdt å feire»

Liv Fredriksen har appell på arbeidsplassmarkering i Rogaland fylkeskommune. Foto Gudrun Karina Arntsen

Liv Fredriksen med appell på arbeidsplassmarkering i Rogaland fylkeskommune. Foto Gudrun Karina Arntsen

Slik startet appellen som tidligere fylkesrådmann Liv Fredriksen holdt på arbeidsplassmarkering i sentraladministrasjonen i Rogaland fylkeskommune i dag. Hun trakk bl.a frem de praktiske spørsmål som må løses for at både menn og kvinner skal kunne delta i politikk og arbeidsliv, som pass av barn, omsorg for de eldre, lengde på arbeidsdagen og fødeselspermisjon. Hun avsluttet med følgende oppfordring:

«La oss i dag innrømme at vi bor i et fantastisk land. Det fantastiske kommer ikke av seg selv. NOEN må sørge for at det blir slik.  I dag er det vi som må ta samfunnsansvar, gi til fellesskapet det vi kan ut fra våre forutsetninger. «

Les Liv Fredriksens appell her.

Fortell om din markering av Stemmerettsdagen og Stemmerettsuka!

Sekretariatet for Demokratijubileene oppfordrer arrangører og kommuner til å sende inn bilde og tekst fra markeringer i hele fylket sånn at dette kan deles.
Både av markeringer 11.juni og resten av Stemmerettsuka.
Send inn bilde og tekst til Borgfrid Møen, prosjektleder og administrator av disse sidene.
Tips oss også gjerne om oppslag i media.

Annonse for Instagram-konkurranse i Dalane.

Annonse for Instagram-konkurranse i Dalane.

Vi minner om Dalanes instagram-konkurranse for de som bor eller har tilknytning til Dalane – Egersund, Bjerkreim, Lund eller Sokndal. Gå inn på Facebook-siden til Stemmerettsjubileet i Dalane og les mer.