Historien om likestillingslandet Norge. Ny bok lanseres 10.juni

Bok om likestilligshistorie«Norsk likestillingshistorie 1814-2013» lanseres 10. juni i Bergen

Kjønnslikestilling, som Norge nå eksporterer ut i verden på linje med fisk og olje, har ikke lang fartstid i Norge. Da Norge fikk en egen grunnlov i 1814, var det så selvsagt at kvinner ikke hadde stemmerett at man ikke trengte å presisere det. I 1913 fikk kvinner stemmerett på linje med menn. Hvordan og hvorfor skjedde dette? Og hva har skjedd i de hundre årene etterpå, som gjør at Norge i dag kalles et likestillingsland? Norsk likestillingshistorie 1814 – 2013 gir en bred framstilling av hvordan kulturelle, sosiale og økonomiske forhold spiller sammen og skaper både likestilling og manglende likestilling.

Slik presenterer Fagbokforlaget sin nyutgivelse.

Boken er regjeringens bidrag til stemmerettsjubileet i 2013. Det blir lansering med paneldebatt 10. juni på Litteraturhuset i Bergen.

De tre forfatterne av boken er er kulturforsker Hilde Danielsen, historiker Eirinn Larsen og filosof Ingeborg Owesen.