Nasjonalbiblioteket med egen ressursside for stemmerettsjubileet

Foto fra Nasjonalbibliotekets ressursside

Foto fra Nasjonalbibliotekets ressursside

Nasjonalbiblioteket markerer Stemmerettsjubileet 2013 med en ressursside med innganger til relevant materiale. I 2013 og i årene fremover vil siden fylles med stadig flere bøker, bilder, tidsskrifter, aviser, brev, opprop og mye mer. Det er mye som enda ikke er digitalisert, og det er derfor mer å finne hvis du kontakter Nasjonalbiblioteket direkte.

Camilla Collett, Fernanda Nissen, Gina Krog, Fredrikke Marie Qvam er sentrale kvinnesakskvinner som er løftet fram av Stemmerettsjubileet 2013, og som Nasjonalbiblioteket har fremhevet på denne siden.

Gå inn på Najonalbibliotekets nettsted her.