Forfatteren og kulturarbeideren Hulda Garborg. Nytt foredrag på Museum Stavanger 13. juni

MUST ForedragsrekkeMidt i stemmerettsuka holder Inger Undheim foredrag på Stavanger Museum om Hulda Garborg, en av de ledende såkalte forskjellsfeministene fra tiden rundt forrige århundreskifte.

13. juni kl 19.00 på Stavanger Museum, Muségt 16

Slik  presenterer museet sitt nye foredrag som er det sjette i rekken av ni foredrag som markerer stemmerettsåret på Museum Stavanger(MUST):

Hulda Garborg (1862–1934) er særleg kjend for arbeidet sitt for norske folkedrakter og folkevisedans, og for å ha stifta Det norske Teatret. Ho var også ein av dei mest produktive forfattarane i si samtid. I dagens norske kjønnsforskning blir Hulda Garborg rekna som en av de leiande forskjellsfeministane frå tida rundt førre hundreårskifte. Ho fekk mykje usakleg motbør og kritikk i det vesle og tronge Noreg, og opplevde stadig å bli undervurdert, ikkje berre fordi ho var kvinne, men òg fordi ho var kona til Arne Garborg. Under foredraget vil du få høve til å bli betre kjend med ei av dei modigaste kvinnene i norsk historie.

Inger Undheim er cand. philol i norsk språk og litteratur, og leder for Nasjonalt Garborgsenter på Bryne.

Følg med videre på MUST sin foredragsserie ( se plakat/bilde)

Se MUSTs egne nettsider om Stemmerettsjubileet her