Månedlige arkiver: juni 2013

Nettutstilling om Kitty Kielland på Statsarkivet i Stavanger

Kitty Kielland fotografert av R. Müller i München rundt 1875/76. Kilde: Privatarkiv nr. 11 – Kiellandarkivet. Statsarkivet i Stavanger.

Kitty Kielland fotografert av R. Müller i München rundt 1875/76. Kilde: Privatarkiv nr. 11 – Kiellandarkivet. Statsarkivet i Stavanger.

Kitty Kielland – kvinnesaksforkjemper og kunstmaler

I serien Kvinneliv i Rogaland før 1913 der ti ulike kvinner i Rogaland presenteres i Stemmerettsåret, kan vi nå bli mer kjent med Kitty Kielland fra Stavanger.

Kitty Kielland (1843 – 1914) regnes som den første store norske kvinnelige landskapsmaler. Hun reiste til Tyskland og fikk utdanne seg – til tross for at kvinner ikke hadde adgang til kunstskole, med privatundervisning av landskapsmaleren Hans Gude.

Hun var også engasjert i sosialt arbeid, og deltok bl.a. i opprettelsen av barnehjem.  Hun var aktivt i  kunst-, kvinne- og moraldebatten. Hun var spesielt opptatt av kvinnens stilling, av forskjellen i oppdragelsen av gutter og jenter og av kvinnens manglende handlefrihet i ekteskapet.  I 1884 var Kielland en av stifterne av Norsk Kvinnesaksforening.

Hun fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 1908 som den første fra Rogaland som mottok denne høythengende utmerkelsen.

Les mer om Kitty Kiellands liv, engasjement og betydning i Statsarkivets nettutstilling her

VG feirer jubileet med å kåre de hundre viktigste kvinnene. Rogalands Gina Krog er på tredjeplass

VGVG feirer hundreårsjubileet med å kåre de hundre viktigste kvinnene i Norge. 

Se VGs kåring her!

Gina Krog Foto:  Nasjonal biblioteket/Wikipedia Commons

Gina Krog Foto: Nasjonal biblioteket/Wikipedia Commons

Gro Harlem Brundtland, Norges første kvinnelige statsminister troner på topp.

Gina Krog fra Karmøy finner vi på tredjeplass i juryens rangering. 

– Er du enig? Finner du de andre viktige Rogalandskvinnene på denne lista?

Gå inn og stem og les mer om de ulike kvinnene i artikler og lenker.

Torsdag 20 juni avsluttes den nasjonale Stemmerettsuka med nasjonal feiring av kvinnesakspioner og stemmerettsforkjemper Gina Krog og hennes fødselsdag 20 juni 1847. Dagen vil markeres behørig både i Flakstad i Vesterålen hvor hun var født, med besøk fra Dronningen,  og i Oslo, med seminar.   Ikke minst skal dagen også markeres i Skudeneshavn på Karmøy hvor hun vokste opp og hadde sin familie og sosiale bakgrunn.

Les mer om markeringen i Skudeneshavn her

Oppdater deg på Gina Krog og hennes betydning på disse lenkene:

Store Norske Leksikon om Gina Krog

Om Gina Krog prisen til Norsk Kvinnesaksforening

Markering av Stemmerettsjubileet på årets Til byen konsert i Stavanger 15. juni

Til Byen Statoil - konsert 2013Lørdag 15. juni holdes den årlige Statoil-konserten i amfiet utenfor Stavanger konserthus. Kurt Nilsen, Stavanger Symfoniorkester, LidoLido og Katzenjammer er trekkplastrene i år. 100 års jubileet for allmenn stemmerett skal også markeres her med et innslag fra Anne Furubotn  

 

Anne Furubotn markerer Stemmerettsjubileet på Statoil-konserten lørdag 15. juni. Foto: Emile Maximillian Ashley

Anne Furubotn markerer Stemmerettsjubileet på Statoil-konserten lørdag 15. juni. Foto: Emile Maximillian Ashley

Artist og komponist Anne Furubotn har laget melodi til en tekst av Per Sivle om Elisabeth Edland og skal fremføre denne sangen på konserten. Elisabeth Edland var en av de pionerkvinner som banet veien for kvinnenes stemmerett. Hun brøt med det at kvinner skulle tie i forsamlinger og reiste rundt i Norge på slutten av 1800-tallet og talte for mange ulike hjertesaker.  Hun ble en svært populær folketaler som talte om kvinnesak, målsak, avholdssak med mer. I dag er hun lite kjent men hadde stor betydning i sin samtid og det var landesorg når hun døde.

Elisabeth Edland er en av pionerkvinnene som blir portrettert i Museum Stavanger sin plakatutstilling, som vises ut året i Muségata 16.

Konserten i Bjergsted er åpen for alle med gratis inngang!
kl. 14 – 16 i Bjergsted, amfiet utenfor konserthuset.

Arrangør: Statoil

Gratulerer med dagen!

Kake _Cropped common fra wikipedia Hundre år med allmenn stemmerett feires i dag på mange arbeidsplasser og med ulike arrangementer.

«I dag, den 11.juni 2013 er det 100 år siden  norske kvinner fikk allmenn stemmerett til Stortinget. Før 1913 måtte du enten være formuende eller mann for å kunne stemme. Den 11.juni 1913 er en viktig milepæl for vårt demokrati, for likestilling og for alles rett til å delta i samfunnet.  Dagens jubileum er derfor vel verdt å feire»

Liv Fredriksen har appell på arbeidsplassmarkering i Rogaland fylkeskommune. Foto Gudrun Karina Arntsen

Liv Fredriksen med appell på arbeidsplassmarkering i Rogaland fylkeskommune. Foto Gudrun Karina Arntsen

Slik startet appellen som tidligere fylkesrådmann Liv Fredriksen holdt på arbeidsplassmarkering i sentraladministrasjonen i Rogaland fylkeskommune i dag. Hun trakk bl.a frem de praktiske spørsmål som må løses for at både menn og kvinner skal kunne delta i politikk og arbeidsliv, som pass av barn, omsorg for de eldre, lengde på arbeidsdagen og fødeselspermisjon. Hun avsluttet med følgende oppfordring:

«La oss i dag innrømme at vi bor i et fantastisk land. Det fantastiske kommer ikke av seg selv. NOEN må sørge for at det blir slik.  I dag er det vi som må ta samfunnsansvar, gi til fellesskapet det vi kan ut fra våre forutsetninger. «

Les Liv Fredriksens appell her.

Fortell om din markering av Stemmerettsdagen og Stemmerettsuka!

Sekretariatet for Demokratijubileene oppfordrer arrangører og kommuner til å sende inn bilde og tekst fra markeringer i hele fylket sånn at dette kan deles.
Både av markeringer 11.juni og resten av Stemmerettsuka.
Send inn bilde og tekst til Borgfrid Møen, prosjektleder og administrator av disse sidene.
Tips oss også gjerne om oppslag i media.

Annonse for Instagram-konkurranse i Dalane.

Annonse for Instagram-konkurranse i Dalane.

Vi minner om Dalanes instagram-konkurranse for de som bor eller har tilknytning til Dalane – Egersund, Bjerkreim, Lund eller Sokndal. Gå inn på Facebook-siden til Stemmerettsjubileet i Dalane og les mer.

Karmøy markerer stemmerettsuka fra 11. – 20. juni med Gina Krog i sentrum

Karmøy kommunes program for stemmerettsuka starter 11. juni  der stemmerettens bursdag feires med is og hilsen fra ordfører Aase Simonsen til alle elever i Karmøy-skolen 

Karmøy Stemmerettsuka konsertHææ? Kan kvinner komponera?

Videre i stemmerettsuka avholdes det en konsert med skuespiller Janna Kari Kvinnesland og MUNOR med tittelen  Hææ? Kan kvinner komponera?

I Karmøy Rådhus  onsdag 19. juni, (plakat/bilde)

stemmerettsjubileet_gina_550Gina Krog fra Karmøy –  Stemmerettens mor

Den 11. juni 1913 vedtok et enstemmig storting allmenn stemmerett. Den 11. juni er med andre ord jubileets fødselsdag. 20. juni 1847 ble kvinnesaks- og likestillingspioneren Gina Krog født. Den 11. og 20. juni, danner derfor rammen rundt Stemmerettsuka.

Gina Krog er blant de fire sentrale likestillingspionerene som er valgt ut til å markeres særskilt i jubileumsåret. Gina (Jørgine Anna Sverdrup) Krog (1847-1916) vokste opp og hadde sin familiebakgrunn fra Skudeneshavn på Karmøy. Krog var kjent som en radikal og kompromissløs forkjemper for kvinners rettigheter. Hun var sentral i organiseringen av den norske kvinnebevegelsen, særlig i kampen
for kvinners rett til å stemme.

Karmøy Gina Krog facebook_20juniKarmøy kommune får derfor en helt sentral plass i markeringen av Stemmerettsjubileet med en egen festdag 20 juni i Skudeneshavn

Kl 11.00 Åpning av utstilling og foredrag om Gina Krog, Mælandsgården

Ordføreren åpner utstillingen Pionerkvinner på Haugalandet og det blir foredrag om Gina Krog i Skudenes ved historiker Merete Sønsterud i Mælandsgården

Kl 12.30 Festforestilling i Falnes kirke

Arrangementet er åpent for alle og gratis ( plakat/bilde)

Følg Stemmerettsjubileet på Karmøy kommune nettsider og på deres facebook-side

Historien om likestillingslandet Norge. Ny bok lanseres 10.juni

Bok om likestilligshistorie«Norsk likestillingshistorie 1814-2013» lanseres 10. juni i Bergen

Kjønnslikestilling, som Norge nå eksporterer ut i verden på linje med fisk og olje, har ikke lang fartstid i Norge. Da Norge fikk en egen grunnlov i 1814, var det så selvsagt at kvinner ikke hadde stemmerett at man ikke trengte å presisere det. I 1913 fikk kvinner stemmerett på linje med menn. Hvordan og hvorfor skjedde dette? Og hva har skjedd i de hundre årene etterpå, som gjør at Norge i dag kalles et likestillingsland? Norsk likestillingshistorie 1814 – 2013 gir en bred framstilling av hvordan kulturelle, sosiale og økonomiske forhold spiller sammen og skaper både likestilling og manglende likestilling.

Slik presenterer Fagbokforlaget sin nyutgivelse.

Boken er regjeringens bidrag til stemmerettsjubileet i 2013. Det blir lansering med paneldebatt 10. juni på Litteraturhuset i Bergen.

De tre forfatterne av boken er er kulturforsker Hilde Danielsen, historiker Eirinn Larsen og filosof Ingeborg Owesen.

Ladies Night 11. juni på Rosenkilde huset i Stavanger

logo allmennNæringsforeningen i Stavanger regionen inviterer til «Ladies Night» for å feire 100 års jubileet for kvinners stemmerett.

Arrangementet er rettet mot de mange nyinnflyttere fra andre land i regionen og holdes på engelsk. Slik presenter Næringsforeningen denne markeringen på sine «New in Rogaland» – sider:

Your participation in the Norwegian Democracy! Norway celebrate women’s suffrage centenary 1913 – 2013. If you just moved to Norway and would like to learn more about working and living in Norway – don’t miss this opportunity! Ladies night is dedicated for you!

Program:

Fylkesmann og leder av Rogalandskomiteen for Demokratijubileene, Tora Aasland, deltar på kvelden.

Fylkesmann og leder av Rogalandskomiteen for Demokratijubileene, Tora Aasland, deltar på kvelden.

19.00 Welcome by Chamber of Commerce – Inger Tone Ødegård
19.05 Women’s suffrage centenary 1913- 2013 – celebrating 100 years!  Tora Aasland, County Gouvernor
19.25 Equality is freedom 1 – Sissel Knutsen Hegdal, lawyer and local politician
19.45 Equality is freedom 2 – Marcela Molina, organizational coordinator
20.05 Networking, snacks and softdrinks
20.30 Ladies outfit for work! (brief history of 100 years) Fashion show by Christins AS

Arrangementet er gratis.

Påmelding hos Næringsforeningen på deres  «New in Rogaland» sider her

Møteserie «You’re participation in the Norwegian Democracy»

Arrangementet  er en del av en møteserie i 2013 og 2014 der Næringsforeningen i Stavanger-regionen vil arbeide aktivt for at det norske demokratiet skal bli kjent blant foreningens medlemmer, med særlig vekt på informasjon til de nye som har flyttet til regionen fra utlandet. Det er lagt opp til en møteserie på engelsk som fortsetter til høsten der temaet er det norske demokratiet;  frihet, likeverd og hvordan alles stemme kan bli hørt.  Demokratiet i praksis gjennom politikk, lag , foreninger og frivillighet vil også bli tatt opp videre i serien.

Leder for denne satsingen i næringsforeningen er Inger Tone Ødegård

Samarbeidspartnere for møteserien med tittelen «You’re participation in the Norwegian Democracy» er Stavanger kommune og fylkeskomiteen for Demokratijubileene i Rogaland.