Delta i kåring av tidenes Rogalands-kvinne i politikken!

Montasje av kandidater i kåringen. Stavanger Aftenblad 21.05.2013

Montasje av kandidater i kåringen. Fra Stavanger Aftenblad 21.05.2013

Stavanger Aftenblad inviterer til kåring av tidenes Rogalands-kvinne i politikken

«Norges første kvinnelege ordførar. Norges første kvinnelege statsråd som styrte eit departement. Norges yngste statsråd, og den første muslim ved Kongens bord. Visste du at alle er rogalendingar? Rogaland blir kanskje ikkje rekna som eit pionerfylke i likestilling. Men likevel har ei rekke Rogalands-kvinner skrive seg inn i den politiske historia både lokalt og nasjonalt.»

Dette skriver Aftenbladet i sin første artikkel om tidenes rogalandskvinne i politikken 21. mai

Aftenbladet har plukket ut åtte framtrendende politikere og inviterer nå leserne til å kåre tidenes kvinnelige politiker fra fylket vårt.

Aftenbladet innrømmer at valget av de åtte nominerte ikke var enkelt. De har avgrenset det til kvinner som er født og oppvokst i Rogaland og/eller har hatt mesteparten av sitt virke som folkevalgte her. Det utelukker dermed markante kvinner som fylkesmann Tora Aasland og kvinnesakspioneren Gina Krog, som bodde på Karmøy i noen barneår. Men det er mange  å velge mellom  – fra ulike tidsperiodar og i ulike roller. Kandidatane er:

Anna Gjøstein (1869-1956) – Arbeidet for kvinners stemmerett, startet Stavanger Kvinnesaksforening og Stavanger kvinnelige arbeiderforening
Aasa Helgesen ( 1877 – 1968) – Norges første kvinnelige ordfører på Utsira allerede i 1925
Aaslaug Aasland (1890 – 1962)  –  Fra Sandnes. Den første kvinnelige statsråd i Norge med eget departement,  da hun i 1948 overtok sosialdepartementet.
Gunn Vigdis Olsen-Hagen (1946 -1989)  – Arbeiderpartipolitiker fra Sandnes, valgt inn på Stortinget i 1977.
Kari Thu (f. 1939) –  Stavangers første kvinnelige ordfører, valgt for Høyre, fra 1982 til 1988
Hilde Frafjord Johnson (f.1963) – Fra Stavanger, statsråd i to perioder, FNs spesialutsending  i Sør-Sudan.
Magnhild Meltveit Kleppa (f. 1948) –  Fra Hjelmeland, statsråd i syv år.
Hadia Tajik (f. 1983) – Fra Strand, den yngste statsråden og den første muslimske.

Aftenbladets kåring av tidenes kvinnelige Rogalands-politiker er en del av avisens markering av stemmerettsjubileet. På 100 års dagen for vedtaket om kvinnelig stemmerett, tirsdag 11 juni, blir vinneren av denne uhøytidelige kåringen offentliggjort.
Siste stemmefrist er søndag 9. juni.

Gå inn på Aftenbladets artikkel 27.05 her og gi din stemme i kåringen!