Utstilling om likestillingslandet Norge vises i Statens Hus i Stavanger 6. mai – 7. juni

Likestillingslandet Norge homosakI anledning feiringen av 100 års jubiléet for kvinners stemmerett vises nå temautstillingen Likestillingslandet Norge i atriet i Statens Hus i Stavanger

Hva er likestilling?

«Likestilling handler om å kunne delta i samfunnet på like vilkår. Likestilling handler ikke om at kvinner og menn, jenter og gutter skal bli like, men at vi har frihet til å utvikle og utfolde oss uavhengig av kjønn» sies det i utstillingskatalogen.

Utstillingen dekker en rekke tema, fra kampen for stemmerett på 1800-talet og tidlig 1900 og viktige likestilllingskamper opp gjennom historien som kvotering og kvinner i politikken, selvbestemt abort, samefolkets rett og homokamp.

Utstillinga tar opp viktige problemstillingar som vold mot kvinner, utfordringer i arbeidsliv og familieliv. En oversiktlig tidslinje «Første Kvinne inn» viser kvinner som har banet vei på ulike arenaer i samfunnet.

Likestillingslandet Grethe WaizSted: Atriet i Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger
Dato: 6. mai  – 7. juni
Åpent for alle: Utstillinga er åpen for publikum mellom 8.00 og 15.30, mandag – fredag.

Utstillingen vil også vises under Statsborgerseremoni som holdes av Fylkesmannen søndag 2. juni 2013.

Dette er et lukket arrangement der nye norske statsborgere er invitert til en seremoni der Fylkesmannen i Rogaland ønsker velkommen til det norske felleskapet.

Utstillingen er produsert av Barne – likestillings og inkluderingsdepartementet og er den del av den nasjonale Stemmerettskomiteens program. Den vil vises flere steder i Rogaland i jubileumsåret.

Last ned katalogen til utstillingen her

Les mer om Fylkesmannen i Rogaland og de ulike tjenester i Statens Hus i Stavanger her