Statsarkivet med ny side på sin nettutstilling om stemmerett

logo stemmerettsjubileetHelga Vormeland – kvinna som tala i forsamlingar.

I serien Kvinneliv i Rogaland før 1913 der ti ulike kvinner i Rogaland presenteres i Stemmerettsåret, presenterer Statsarkivet i Stavanger nå i mai måned Helga Vormeland og den haugianske kvinnerørsla i Hjelmeland:

«Helga var særleg aktiv med reise- og talarverksemda før ho gifta seg i 1837 og vart gardkone på Vormeland. Ansvaret for heim og barn bant henne naturleg nok til heimen då.

Helga og andre haugianarkvinner var uvanlege på to måtar. Dei representerte den første kvinnegruppa i landet vårt som hevda seg utafor heimen. Det var ganske uvanleg på 1800-talet at kvinner talte i forsamlingar. Dessutan var det ikkje lovleg i det heile å samla til møte  på den tida utan at presten var til stades og kontrollerte kva som vart sagt.»

Les hele presentajonen her.

Se også tidligere oversiktsartikkel her om arkivverket sin satsing på Stemmerettsjubileet og tilgjengelige ressurser

Følg arkivverket på facebook

og Statsarkivets hjemmeside