Kåseri om kvinners vei mot stemmerett i Stavanger Rotary 15. mai

logo stemmerettsjubileetHans Eyvind Næss kåserer i Stavanger Rotary 15. mai om Kvinners makt og kvinners rett; kvinners vei mot stemmerett.

Kåseriets hovedelementer er en oversikt over kvinnehistorisk forskning (gender research) – kilder og litteratur, kvinners retter og synlighet i samfunnet før og etter 1814, den lange vei det var for både menn og kvinner før begge kjønn fikk allminnelig stemmerett og prosessen for utviklingen fra begrenset til allmenn stemmerett i 1913.

Arrangementet holdes i Stavanger Rotary, kl. 1930 i Riddersalen.

Lukket for medlemmer av Stavanger Rotary