Haugalandsmuseene deltar på lansering av program for Grunnlovsjubileet, 15 mai i Stortinget

Håndkolorerttegning som viser avdukingsseremonien 18. juli 1872. Fra Haugesund byarkiv.

Håndkolorert tegning som viser avdukingsseremonien 18. juli 1872. Fra Haugesund byarkiv.

Haugalandmuseene deltar på lansering av det offisielle programmet til Grunnlovsjubileet 1814-2014 i Stortinget, lagtingssalen onsdag 15. mai kl 09.00

Mediene inviteres til lansering av det offisielle programmet for grunnlovsjubileet 2014. 

Her presenteres Haugalandmuseene og Haugesund kommune sin offisielle deltagelse i jubileumsåret 2014. Haugalandmuseene deltar med prosjektet om Haraldstøtta, som er støttet av Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune.

”Norges riksmonument mot 2014” er et forskning- og formidlingsprosjekt om riksmonumentet Haraldstøtta, som skal spore til debatt og refleksjon rundt nasjonsbyggingen fra 1814 og utviklingen av det moderne fram mot 2014.

Haraldsstøtta anno 2013.  Hvilket riksmonument ville vi ha bygget i dag? Foto: Karmsund folkemuseum

Haraldsstøtta anno 2013. Hvilket riksmonument ville vi ha bygget i dag? Foto: Karmsund folkemuseum

Jubileumsarrangement 7. juni 2014
Haugesund kommune og Haugalandmuseene inviterer til jubileumsarrangement i Haugesund 7. juni 2014. Haraldstøtta vil være en hovedarena, der alle byens grunnskoleelever og byens og regionens befolkning inviteres til å delta i feiring av Grunnlovens 200-års-jubileum, og en markering av ulike å delta i feiring av Grunnlovens 200-års-jubileum, og en markering av ulike sider ved utviklingen av vårt demokrati.

Dette sier Haugalandmuseene i en pressemelding om lanseringen 15 mai:
Les hele pressmeldingen her

Følg prosjektet Haraldsstøtta i Haugesund på facebook

og på Haugalandmuseenes nettsider