Markering av Anna Gjøstein på 1. mai i Stavanger

Arbeiderpartiets Kari Helliesen holdt tale til minne om kvinnesaksforkjemper Anna Gjøstein på Eiganes Gravlund .  Foto: Ivar Vasstveit, Rogaland Avis

Arbeiderpartiets Kari Helliesen holdt tale til minne om kvinnesaksforkjemper Anna Gjøstein på Eiganes Gravlund . Foto: Ivar Vasstveit, Rogaland Avis

Stavanger Arbeiderparti hedret Anna Gjøstein, kvinnesaksforkjemper og pioner i arbeiderbevegelsen på 1. mai feiringen i Stavanger

Anna Gjøstein (1869 – 1965) er kjent som en foregangskvinne i både kvinne- og arbeiderbevegelsen. Hun virket mest i Stavanger, men også nasjonalt og internasjonalt.

I anledning av Stemmerettsjubileet ble Anna Gjøstein hedret på 1. mai med kransnedleggelse og taler på Eiganes Gravlund.

Kari Helliesen fra Stavangergruppen av  Norsk Kvinnesaksforening har tatt intiativ til en sterkere synliggjøring av Anna Gjøstein i bybildet i Stavanger med oppkalling av en gate eller plass med hennes navn.

Les artikkelen En pioner i kvinnekampen  fra Rogaland avis 2. mai her.