Månedlige arkiver: mai 2013

Hele Rogaland leser om makt, ofre og idioter

hele rogaland leser logoNylig ble årets Hele Rogaland leser bok offentliggjort

For hundre år siden ble det innført allmenn stemmerett i Norge – et middel for å sørge for maktspredning, politisk engasjement og hindre avmakt. Årets bok i Hele Rogaland leser er en antologi hvor det i dikt, essays, reportasjer og skjønnlitteratur tegnes et bilde av maktforhold i dagens Rogaland.

Boka legger opp til debatt med tittelen  «Makt, ofre og idioter i Rogaland»

Boka utgis 31. august i 40 000 eksemplarer.

Les hele pressemeldingen fra Rogaland fylkeskommune her

Haugesund sett fra Hilde Thomsens vinkel. Thomsen bidrar med flere illustrasjoner i antologien som utgis høst 2013

Haugesund sett fra Hilde Thomsens vinkel. Thomsen bidrar med flere illustrasjoner i antologien.

En av bidragsyterne i boka er Bjørn Arild Ersland. Han reiste til Haugesund for å finne ut om det var her folk bryr seg minst om politikk og hvorfor haugesunderne har lavest valgdeltakelse i Rogaland. Konklusjonen hans ble nok ikke helt som forventet.

Her er en smakebit på teksten «Ildsjelene» som alt har vekket oppmerksomhet i Haugesund Avis:
«I fjor høst dro jeg på idiotjakt i Haugesund. Ut fra en enkel ligning var det her jeg ville finne flest idioter i Rogaland, tenkte jeg.
Idiot kommer fra gresk (idiotes), «en person som ikke er interessert i politikk. (http://no.wikipedia.org/)
+ Ved kommunevalget 2011 var Haugesund den kommunen i Rogaland med lavest valgdeltakelse. (59,2%)
= I Rogaland bor det prosentvis flest idioter i Haugesund.»

Les mer om boka og bidragsyterne i presentasjonen her

Av Lene Ask

Av Lene Ask, også bidragsyter i boka

Dette er sjette året for Hele Rogaland leser med gratis bokutdeling og formidling fra bibliotekene i hele fylket.

Rogaland fylkeskommune jobber med formidlingen av boka og høsten 2013 arrangeres turneer med flere av bidragsyterne:  Lene Ask og Bjørn Arild Ersland (bilde) vil besøke videregående skoler i regi av Den kulturelle skolesekken, og rapperen Atlars med flere vil besøke arbeidsplasser. Begge turneene besøker også bibliotekene i fylket.

Kontakt Hilde Berg Nesse, Fylkesbiblioteket i Rogaland, for informasjon om turneene.

Bokprosjektet er et samarbeid med flere aktører: Rogaland fylkeskommune, Sølvberget Stavanger bibliotek- og kulturhus, Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO Rogaland. Tiltaket er støttet av Sparebankstiftelsen SR-bank, Nasjonalbiblioteket og LO i Rogaland.

Sølvberget Stavanger bibliotek- og kulturhus er ansvarlig redaktør for årets bok som utgis av Frekk forlag.

Følg Hele Rogaland leser på Facebook her!

Delta i kåring av tidenes Rogalands-kvinne i politikken!

Montasje av kandidater i kåringen. Stavanger Aftenblad 21.05.2013

Montasje av kandidater i kåringen. Fra Stavanger Aftenblad 21.05.2013

Stavanger Aftenblad inviterer til kåring av tidenes Rogalands-kvinne i politikken

«Norges første kvinnelege ordførar. Norges første kvinnelege statsråd som styrte eit departement. Norges yngste statsråd, og den første muslim ved Kongens bord. Visste du at alle er rogalendingar? Rogaland blir kanskje ikkje rekna som eit pionerfylke i likestilling. Men likevel har ei rekke Rogalands-kvinner skrive seg inn i den politiske historia både lokalt og nasjonalt.»

Dette skriver Aftenbladet i sin første artikkel om tidenes rogalandskvinne i politikken 21. mai

Aftenbladet har plukket ut åtte framtrendende politikere og inviterer nå leserne til å kåre tidenes kvinnelige politiker fra fylket vårt.

Aftenbladet innrømmer at valget av de åtte nominerte ikke var enkelt. De har avgrenset det til kvinner som er født og oppvokst i Rogaland og/eller har hatt mesteparten av sitt virke som folkevalgte her. Det utelukker dermed markante kvinner som fylkesmann Tora Aasland og kvinnesakspioneren Gina Krog, som bodde på Karmøy i noen barneår. Men det er mange  å velge mellom  – fra ulike tidsperiodar og i ulike roller. Kandidatane er:

Anna Gjøstein (1869-1956) – Arbeidet for kvinners stemmerett, startet Stavanger Kvinnesaksforening og Stavanger kvinnelige arbeiderforening
Aasa Helgesen ( 1877 – 1968) – Norges første kvinnelige ordfører på Utsira allerede i 1925
Aaslaug Aasland (1890 – 1962)  –  Fra Sandnes. Den første kvinnelige statsråd i Norge med eget departement,  da hun i 1948 overtok sosialdepartementet.
Gunn Vigdis Olsen-Hagen (1946 -1989)  – Arbeiderpartipolitiker fra Sandnes, valgt inn på Stortinget i 1977.
Kari Thu (f. 1939) –  Stavangers første kvinnelige ordfører, valgt for Høyre, fra 1982 til 1988
Hilde Frafjord Johnson (f.1963) – Fra Stavanger, statsråd i to perioder, FNs spesialutsending  i Sør-Sudan.
Magnhild Meltveit Kleppa (f. 1948) –  Fra Hjelmeland, statsråd i syv år.
Hadia Tajik (f. 1983) – Fra Strand, den yngste statsråden og den første muslimske.

Aftenbladets kåring av tidenes kvinnelige Rogalands-politiker er en del av avisens markering av stemmerettsjubileet. På 100 års dagen for vedtaket om kvinnelig stemmerett, tirsdag 11 juni, blir vinneren av denne uhøytidelige kåringen offentliggjort.
Siste stemmefrist er søndag 9. juni.

Gå inn på Aftenbladets artikkel 27.05 her og gi din stemme i kåringen!

Bokprat om Elise Ottesen-Jensen på Sølvberget 30. mai

Elise Ottesen-Jensen ©Gyldendal Norsk Forlag -begrenset lisens

Elise Ottesen-Jensen
©Gyldendal Norsk Forlag -begrenset lisens

Nettverk for kjønnsforskning og Kulturhuset Sølvberget inviterer til bokprat om Elise Ottesen Jensen

Elise Ottesen-Jensen, kjent under pseudonymet Ottar, vokste opp på Høyland Prestegård i Sandnes på slutten av 1800-tallet, og ble aktiv i seksualrevolusjonen, abort- og prevensjonsdebatten. Som ung kvinne brøt hun opp og fant sitt kall som feministisk seksualopplyser i Sverige. I Sandnes er det et minnesmerke over Ottar.

På arrangementet på Sølvberget vil Asta Beate Håland la oss bli bedre kjent med en av Norges og Sveriges  viktigste kvinnesaksforkjempere. Kvinnegruppa Ottar er oppkalt etter henne, og hun var Gro Harlem Bruntlands forbilde.

Nettverk for kjønnsforskning og Kulturhuset Sølvberget ønsker alle interesserte velkommen.

Ta lunsjen på Sølvberget på torsdag!

Tid og sted: Søvberget 30.05.2013, 2 etasje Kulturbiblioteket
kl. 12:00 – 14:00
Arrangementet er åpent
Arrangører: Nettverk for kjønnsforskning og Kulturhuset Sølvberget

Se annonse på Universitetet i Stavangers kalender her

Utstilling om likestillingslandet Norge vises i Statens Hus i Stavanger 6. mai – 7. juni

Likestillingslandet Norge homosakI anledning feiringen av 100 års jubiléet for kvinners stemmerett vises nå temautstillingen Likestillingslandet Norge i atriet i Statens Hus i Stavanger

Hva er likestilling?

«Likestilling handler om å kunne delta i samfunnet på like vilkår. Likestilling handler ikke om at kvinner og menn, jenter og gutter skal bli like, men at vi har frihet til å utvikle og utfolde oss uavhengig av kjønn» sies det i utstillingskatalogen.

Utstillingen dekker en rekke tema, fra kampen for stemmerett på 1800-talet og tidlig 1900 og viktige likestilllingskamper opp gjennom historien som kvotering og kvinner i politikken, selvbestemt abort, samefolkets rett og homokamp.

Utstillinga tar opp viktige problemstillingar som vold mot kvinner, utfordringer i arbeidsliv og familieliv. En oversiktlig tidslinje «Første Kvinne inn» viser kvinner som har banet vei på ulike arenaer i samfunnet.

Likestillingslandet Grethe WaizSted: Atriet i Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger
Dato: 6. mai  – 7. juni
Åpent for alle: Utstillinga er åpen for publikum mellom 8.00 og 15.30, mandag – fredag.

Utstillingen vil også vises under Statsborgerseremoni som holdes av Fylkesmannen søndag 2. juni 2013.

Dette er et lukket arrangement der nye norske statsborgere er invitert til en seremoni der Fylkesmannen i Rogaland ønsker velkommen til det norske felleskapet.

Utstillingen er produsert av Barne – likestillings og inkluderingsdepartementet og er den del av den nasjonale Stemmerettskomiteens program. Den vil vises flere steder i Rogaland i jubileumsåret.

Last ned katalogen til utstillingen her

Les mer om Fylkesmannen i Rogaland og de ulike tjenester i Statens Hus i Stavanger her

Statsarkivet med ny side på sin nettutstilling om stemmerett

logo stemmerettsjubileetHelga Vormeland – kvinna som tala i forsamlingar.

I serien Kvinneliv i Rogaland før 1913 der ti ulike kvinner i Rogaland presenteres i Stemmerettsåret, presenterer Statsarkivet i Stavanger nå i mai måned Helga Vormeland og den haugianske kvinnerørsla i Hjelmeland:

«Helga var særleg aktiv med reise- og talarverksemda før ho gifta seg i 1837 og vart gardkone på Vormeland. Ansvaret for heim og barn bant henne naturleg nok til heimen då.

Helga og andre haugianarkvinner var uvanlege på to måtar. Dei representerte den første kvinnegruppa i landet vårt som hevda seg utafor heimen. Det var ganske uvanleg på 1800-talet at kvinner talte i forsamlingar. Dessutan var det ikkje lovleg i det heile å samla til møte  på den tida utan at presten var til stades og kontrollerte kva som vart sagt.»

Les hele presentajonen her.

Se også tidligere oversiktsartikkel her om arkivverket sin satsing på Stemmerettsjubileet og tilgjengelige ressurser

Følg arkivverket på facebook

og Statsarkivets hjemmeside

Stavanger kommune lanserer nettsider og program for feiring av jubileene

Elisabeth Hovland er koordinator for Demokratijubileene i Stavanger kommune. Foto: Lene Klovning Jørpeland, Kommunikasjonsavdelingen, Stavanger kommune

Elisabeth Hovland er koordinator for Demokratijubileene i Stavanger kommune. Foto: Lene Klovning Jørpeland, Kommunikasjonsavdelingen, Stavanger kommune

Denne uken har Stavanger kommune lansert egne nettsider for demokratijubileene.

Ansvarlig for disse er Elisabeth Hovland som også er Stavanger kommunes koordinator for jubileene.

«Det er flere aktører som har meldt inn at de ønsker å lage arrangement for å markere jubileene. Blant disse kan jeg nevne arrangementer og konserter på Tou Scene, bokprat og filmvisning av de «fire store» på Kulturbiblioteket Sølvberget og oppfølging av diskusjonen rundt 8. mars-parolene på Arkeologisk museum i Stavanger»
– Dette sier Elisabeth Hovland i en nyhetssak på Stavanger kommunes nettsider.

Les hele nyhetssaken her.

Bursdagsfeiring tirsdag 11. juni 2013
På kalenderen under programsiden kan vi lese at Stavanger kommune vil arrangere en feiring av selve 100-årsdagen for vedtaket i Stortinget om den allmenne stemmeretten med bursdagskake og underholdning for alle i sentrum tirsdag 11. juni.

Les mer om arrangementer, prosjekter og arrangører på Stavanger kommunes egne nettsider for jubileene her.

Kontaktperson Elisabeth Hovland
tlf: 51 54 88 03 / 95 25 65 26

Kåseri om kvinners vei mot stemmerett i Stavanger Rotary 15. mai

logo stemmerettsjubileetHans Eyvind Næss kåserer i Stavanger Rotary 15. mai om Kvinners makt og kvinners rett; kvinners vei mot stemmerett.

Kåseriets hovedelementer er en oversikt over kvinnehistorisk forskning (gender research) – kilder og litteratur, kvinners retter og synlighet i samfunnet før og etter 1814, den lange vei det var for både menn og kvinner før begge kjønn fikk allminnelig stemmerett og prosessen for utviklingen fra begrenset til allmenn stemmerett i 1913.

Arrangementet holdes i Stavanger Rotary, kl. 1930 i Riddersalen.

Lukket for medlemmer av Stavanger Rotary