Send stemmen din til Stortinget. Vis hva som er viktig for deg!

Last opp ditt bilde Send Stemmen din til StortingetStemmerettskampanjen ”Send stemmen din til Stortinget»

Hva vil du si til statsministeren om
dere får 15 minutter sammen i heisen?
Vil du ha mindre søppel, republikk,
bistandskutt, åpne landegrenser eller flere
jobber for funksjonshemmede? Svar med et
bilde eller et filmklipp!

Nå har du sjansen til å delta i en stor foto og filmutstilling som skal stå foran
Stortinget i høstens valgkamp.

Les mer om konkurransen, last opp og se bilder  på nettsidene her

«Send stemmen din til Stortinget” arrangeres av Frivillighet Norge og er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Aksjonen er en del av Stemmerettsjubileet:

«Et levende demokrati avhenger av at folk bruker stemmeretten. 76 prosent av alle stemmeberettigete deltok i forrige Stortingsvalg. Blant ungdom og innvandrere var andelen imidlertid langt lavere; bare halvparten bruker stemmeretten. Stemmerettens forkjempere må derfor på banen igjen.»

Dette sier Generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke i leserinnlegg i avisen Utrop. Les hele innlegget her.

Konkurransen stenger 11. juni, og de utvalgte bilder og filmklipp vil bli presentert på en utstilling 25. august – 9. september. Konkurransen er åpen for alle.

Følg med på facebook.com/stemmenmin for mer informasjon.

Send stemmen din til .....