Aktuell konferanse på Eidsvoll 8. mai: «Forskerne møter feirerne»

Grunnlovsjubileumslogo1Norges forskningsråd og prosjektet «Grunnloven som symbol» inviterer til konferanse om grunnlovsforskning og grunnlovsfeiring på Eidsvoll.

I samarbeid med forskningsrådets forskningskomité for grunnlovsjubileet arrangerer prosjektet «Grunnloven som symbol» konferanse som presenterer ny internasjonal forskning om grunnlovsfeiring og grunnlovsjubileer. Arrangementsplaner for det kommende jubileet legges fram som utgangspunkt for en diskusjon om temaet.

Konferansen er åpen for alle interesserte, men henvender seg særlig til arrangører, ansatte i kulturinstitusjoner og i kommunenes kultursektor, kulturpolitikere, presse/media, forskere og studenter.

Sted: «Eidsvoll 1814», Wergelandssalen
Tid: 8.mai 2013 kl. 09.30-16.30
Arrangører: Norges Forskningsråd og prosjektet «Grunnloven som symbol» v/forskningsstiftelsen Kirkeforskning (KIFO).

Foreløpig program finner du her
Påmeldingsinformasjon finner du her

Frist for påmelding er 26. april.

Forskningsprosjektet «Grunnloven som symbol» tar for seg hvilken betydning Grunnloven av 1814 har for najonal identitet i dagens Norge.

Dette er ett av flere prosjekter i Forskningsrådets satsing på forskning om Grunnlovens betydning for utviklingen av Norge som demokratisk stat.

Les mer dette og andre prosjekter på forskningsrådets sider om Grunnlovsjubileet