11. april – Foredrag på Stavanger museum om lokale lærerinners arbeid for kvinners rettigheter

MUST Stemmerettsjubileet Sigmund Sunnanå fra Skolemuseumslaget i Rogaland holder foredrag på Stavanger museum.

Sunnanå forteller om to lokale lærerinner som tidlig kjempet for kvinners rettigheter; Nilia Sæverås som kjempet en 10 år lang kamp for kvinners rett til fødselspermisjon, og reisetaleren og kvinnesakskvinnen Elisabeth Edland.

Anne Furubotn framfører et dikt som Per Sivle skrev som en hyllest til Elisabeth Edland ved hennes bortgang i 1901.

Etter foredraget blir det mulighet for å ta turen innom museets kafé og se plakatutstillingen som er en del av Museum Stavangers markering av Stemmerettsjubileet i 2013.

Arrangementet har fri inngang og er åpent for alle.

Sted: Stavanger museum, Muségt. 16.
Tid: 11. april kl. 19.00
Arrangør: Museum Stavanger (MUST)

Mer informasjon om jubileumsmarkeringen på MUST på museets nettsider: www.museumstavanger.no