2. Mars – 14. April vises «The Objects of Culture» på Hå gamle prestegard

Alison Jones "Entering the dining room". Fra utstillingen.

Alison Jones «Entering the dining room». Fra utstillingen.

Hå gamle prestegard viser nye utstillinger i anledning stemmerettsåret

Dette sier de selv om utstillingene:

«I 2013 markerer me at det er 100 år sidan allmenn stemmerett vart innført i Noreg. I samband med denne markeringa syner Hå gamle prestegard to utstillingar som tek opp tema kring likestilling og deltaking. Utstillingane vil vera med 2 kvinner frå England (i vår) og 6 frå Estland (i haust).
Som kunst- og kultursenter er det naturleg for Hå gamle prestegard å spesielt setje søkjelyset på kunsten og kva kjønnspolitikken har å seie for dagens kunstnarar»

Først ut er utstillinga «The Objects of Culture»
2. mars -14. april 2013 (bilde)

med Amanda Beech (UK) og Alison Jones (UK)

I pressemeldingen sies det: «Her ser dei britiske kunstnarane Amanda Beech og Alison Jones på same tema med ulik tilnærmingsmåte: begge ser på det tiltalande med å væra synleg, ønskje om å vera synleg og på kva måtar denne synlegheiten er kopla til makt. Kva makt har fotografi, måleri og andre visuelle uttrykk? Kunstnarane spør óg om kva kultur er og kva som definerer kultur. Kva bilete, idear og tankar samlar me rundt det me kallar «vår kultur»»

For mer informasjon om programmet se nettsidene til Hå gamle prestegard