Utlysning av midler: Norges Bygdekvinnelags kvinnestipend 2013

StpipendutlysningNorges Bygdekvinnelags kvinnestipend 2013 – Kvinnestemmer i 100 år

Er du kvinne mellom 18 og 30 år? Da kan du søke Norges Bygdekvinnelags kvinnestipend. Temaet i 2013 er knyttet til markering av Stemmerettsjubileet og Bygdekvinnelagets motto «Kvinnestemmer i 100 år».

I følge utlysningen på deres sider ønsker de å støtte prosjekter som
1. kan knyttes til den samfunnsmessige og historiske betydningen av at norske kvinner fikk stemmerett i 1913 eller
2. løfter fram lokale pionerkvinner gjennom hundre år.

Stipendet kan brukes til tiltak og studier i Norge og utenlands.
Stipendet er på kr 40.000.- og er tiltenkt kvinner. Søkerne bør helst være mellom 18 og 30 år.
Søknadsfrist 15. mai 2013.

Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finnes på  Norges Bygdekvinnelags nettsider.