12. Mars – » Kvinneliv rundt stemmeretten». Nytt foredrag på Museum Stavanger

MUST ForedragsrekkeGro Hagemann holder foredrag om «Kvinneliv rundt stemmeretten»

12. mars kl 19.00 på Stavanger Museum, Muségt 16

Gro Hagemann er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hun har spesielt arbeidet med kvinnehistorie, blant annet som ansatt ved Institutt for samfunnsforskning og Senter for kvinneforskning. Hagemann har publisert en lang rekke utgivelser og innenfor fagområdene Moderne historie, kjønnshistorie og feministisk teori. Hun bidrar også i 2013-prosjektet Demokrati og stemmerett ved Universitetet i Oslo.

Gro Hagemann er en av forfatterne av boka «Formødrenes stemmer», som utgis i anledning stemmerettsjubileet. Her presenteres ti kvinner som var voksne og aktive i de årene da stemmerett for kvinner sto sentralt på den politiske dagsorden i Norge. Med utgangspunkt i noen av disse kvinneskjebnene, og blant dem sin egen mormor, vil Gro Hagemann diskutere hva det innebar å leve sitt liv som kvinne fra slutten av 1800-tallet og fram til den alminnelige stemmeretten ble vedtatt i 1913.

Arrangement er et  samarbeid mellom Den norske historiske forening – lokallag Rogaland, og Museum Stavanger i anledning Stemmerettsjubileet 2013

Følg med videre på Museum Stavanger (MUST) sin foredragsserie ( se plakat/bilde)

Se MUSTs egne nettsider om Stemmerettsjubileet her