Min Stemme – Nytt nettsted for læring om demokrati og deltagelse.

Min stemmeI forbindelse med stemmeretts- og grunnlovsjubileet lanserer Kunnskapsdepartementet nå nettstedet minstemme.no.

Dette skal være en ressurs for læring om demokrati og deltakelse. Nettstedet ble denne uken presentert av statsråd Kristin Halvorsen.

Minstemme.no tilbyr faglige ressurser og oppgaver til bruk i barnehage og skole.

Foto, lyd, film, tekst, digitale bildefortellinger, tegneserier, oppgaver og quiz er tilgjengelige innen en rekke tema. Innholdet er organisert etter barnehagens rammeplan og skolens læreplan. Ressursene knyttes nært opp til den hverdagen barnhagen og skolen har. For skolen er innholdet koblet direkte til kompetansemål, slik at de er enkle å ta i bruk i klasserommet.

Les hele saken på Kunnskapsdepartementet sider her.