8. Mars – Stavanger Symfoniorkester og Johannes Læringssenter deltar på nasjonal markering

sso kvinnelig symfoniorkesterDen offisielle åpningen av Stemmerettsjubileet skjer ved   Jubileumsforestilling i Kristiansand 8. mars med verdens første kvinnelige symfoniorkester!

Stavanger symfoniorkester (SSO) deltar med sine kvinnelige musikere på denne nasjonale festforestillingen og markeringen av stemmerettsjubileet som vises på NRK på fredag 8. mars kl. 20.00.

Kvinneorkesteret (bilde) og en rekke artister vil vise hvordan kvinner har tatt plass i musikkhistorien.

Johannes læringssenter i Stavanger er også med på dette spesielle 8. mars -prosjektet

Læringssenteret har plukket ut 10 minoritetskvinner som har fått en omvisning i Konserthuset i Stavanger og en historietime om hvordan norske kvinner fikk stemmerett i 1913. Videre har de møtt SSOs kvinnelige musikere og direktør, som de skal følge til Kilden i Kristiansand og de vil være tilstede under felleskonserten Kristiansand Symfomiorkester (KSO) og SSO skal avholde 8. mars.

«Disse kvinnene er fra land som for eksempel Iran, Afghanistan, Eritrea, Etiopia, Kurdistan og det er kvinner som i mange år har kjempet for sine rettigheter i sine hjemland.»
sies det i pressemeldingen fra Johannes Læringssenter og SSO som kan leses her.

Gulale Samiei 2SSOTrude Marit RisnesGulale Samiei ( bilde), lærer og miljøarbeider ved Johannes læringssenter står bak dette spennede prosjektet sammen med SSOs direktør Trude Marit Risnes (bilde).

Se lenker for mer informasjon om aktørene:

Johannes læringssenter

Stavanger Symfoniorkester