Statsarkivet i Stavanger markerer Stemmerettsjubileet

Statsarkivet i Stavanger, Arkivverket,  markerer Stemmerettsjubileet 1913 – 2013 med tre ulike prosjekter og presentasjoner på nett:

Kyrkjebok for Suldal A8, fol. 158: Begravede og dødfødde 1837.

Kyrkjebok for Suldal A8, fol. 158: Begravede og dødfødde 1837.

1) Kvinneliv i Rogaland før 1913

Her presenteres ti ulike kvinner i Rogaland som alle ble født før 1913. I løpet av 2013 vil det presenteres en ny hver måned. Om dette prosjektet sier Arkivverket:

«Me vil visa på kva område kvinnene kunne gjera seg gjeldane i hundreårs-perioden etter 1814. Først ut er prestekona Augusta Vedøe i Suldal og Jelsa. Augusta var søster til Camilla Collett og Henrik Wergeland, men som kvinne fekk ho ein heilt annan lagnad enn søstera.»

For å finne ut hvordan kvinnelivet i denne perioden kunne være er kirkebøkene en kilde til kunnskap (bilde). Mange barnefødsler og høy barnedødelighet preget mange kvinners liv. Augusta Antoinette Wergeland Vedøe fødte 13 barn der 5 døde.

Følg med på presentasjonene av de ti «kvardagskvinnene i Rogaland» på arkivverkets sine sider om Stemmerettsjubileet her.

2) Bakgrunnen for allmenn stemmerett

«For å forstå kvinnene si stilling i samfunnet, bør me også kjenna til kva rettar mennene hadde. Under halvparten av mennene fekk stemmerett etter Grunnloven av 1814. Dei som skreiv Grunnloven på Eidsvoll i 1814, var ikkje opptekne av vanlege menn og kvinner. Først i 1898 fekk alle menn stemmerett.»

Se nettpresentasjonen «Den lange vegen mot almenn stemmerett» på arkiverkets sider her

3) Arkiverket samarbeider også med flere andre institusjoner i Rogaland om Fotonettverk Rogaland

Portrettet av Johanne Marie Garmann med harpe. Foto Dorothea Arentz

Portrettet av Johanne Marie Garmann med harpe. Foto Dorothea Arentz

Fotonettverk Rogaland markerer stemmerettsjubileet 2013 med å presentere en rekke av kvinnelege atelierfotografer i Rogaland født før 1913.  Deres første artikkel om  ”Photographistinden” Dorothea Arentz (bilde) ligger nå ute på fotonettverkets sider som er lenket til her.

Arkivverket i Stavanger er en viktig ressurs som alle kan benytte seg av for å finne frem til kilder og kunnskap ved hjelp av arkivmateriale.

Kontaktpersoner for forskning knyttet til Stemmerettsjubileet hos arkivverket er:
Lisabeth Risa og Synnøve Østebø