Månedlige arkiver: mars 2013

«Parkering forbudt» på Rogaland Teater, 23. februar – 4. april

Detaljsidehovedbilde_parkering forbudt Rogaland teater23. Februar 2013: Premiere på «Parkering forbudt» på Rogaland Teater
Adresse: Teataterveien 1, Stavanger.

Barne-og ungdomsteatret står for forestillingen «Parkering forbudt»  som er laget for å markere Stemmerettsjubileet. Her gis ordet til en gjeng ungdommer som får presentere verden fra de unges ståsted. De har sett på hvordan det egentlig står til med demokratiet i Norge i dag.

Spilleplan: 26. februar – 4. april

Se Rogaland teaters nettside for program og spilleplan

2. Mars – 14. April vises «The Objects of Culture» på Hå gamle prestegard

Alison Jones "Entering the dining room". Fra utstillingen.

Alison Jones «Entering the dining room». Fra utstillingen.

Hå gamle prestegard viser nye utstillinger i anledning stemmerettsåret

Dette sier de selv om utstillingene:

«I 2013 markerer me at det er 100 år sidan allmenn stemmerett vart innført i Noreg. I samband med denne markeringa syner Hå gamle prestegard to utstillingar som tek opp tema kring likestilling og deltaking. Utstillingane vil vera med 2 kvinner frå England (i vår) og 6 frå Estland (i haust).
Som kunst- og kultursenter er det naturleg for Hå gamle prestegard å spesielt setje søkjelyset på kunsten og kva kjønnspolitikken har å seie for dagens kunstnarar»

Først ut er utstillinga «The Objects of Culture»
2. mars -14. april 2013 (bilde)

med Amanda Beech (UK) og Alison Jones (UK)

I pressemeldingen sies det: «Her ser dei britiske kunstnarane Amanda Beech og Alison Jones på same tema med ulik tilnærmingsmåte: begge ser på det tiltalande med å væra synleg, ønskje om å vera synleg og på kva måtar denne synlegheiten er kopla til makt. Kva makt har fotografi, måleri og andre visuelle uttrykk? Kunstnarane spør óg om kva kultur er og kva som definerer kultur. Kva bilete, idear og tankar samlar me rundt det me kallar «vår kultur»»

For mer informasjon om programmet se nettsidene til Hå gamle prestegard

26. April, Kvinneplassen – Seminar på Handelshøyskolen BI i Stavanger

Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita

Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita

Kvinneplassen med Kristin Clemet, Tora Aasland og Ane Christophersen

«Kvinneplassen»  er Næringsforeningen faste seminar som arrangeres to ganger i året med foredragsholdere på topp nasjonalt nivå, spennende lokale kvinner og med nettverksbygging som hovedingredienser.

Foredragsholdere:

  • Vår egen fylkesmann og komiteleder for Demokratijubileene i Rogaland, Tora Aasland, deltar med foredraget «Demokratiet – også for kvinner! Stemmerettsjubileet – om pionerkvinner og hvordan de kjempet for sin sak»
  • Kristin Clemet: «Den norske modellen – framtidsrettet og konkurransedyktig?»
  • Ane Christophersen: «Ung kvinnelig gründer – hva må til for å lykkes?»

Mer informasjon finnes på Næringsforeningen i Stavanger sine sider med påmeldingsskjema og betaling på Rosenkilden.no

Arrangør: Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Dato: Fredag 26.04.2013 Kl. 11:00 – 14:00
Sted: BI Stavanger

Utlysning av midler: Norges Bygdekvinnelags kvinnestipend 2013

StpipendutlysningNorges Bygdekvinnelags kvinnestipend 2013 – Kvinnestemmer i 100 år

Er du kvinne mellom 18 og 30 år? Da kan du søke Norges Bygdekvinnelags kvinnestipend. Temaet i 2013 er knyttet til markering av Stemmerettsjubileet og Bygdekvinnelagets motto «Kvinnestemmer i 100 år».

I følge utlysningen på deres sider ønsker de å støtte prosjekter som
1. kan knyttes til den samfunnsmessige og historiske betydningen av at norske kvinner fikk stemmerett i 1913 eller
2. løfter fram lokale pionerkvinner gjennom hundre år.

Stipendet kan brukes til tiltak og studier i Norge og utenlands.
Stipendet er på kr 40.000.- og er tiltenkt kvinner. Søkerne bør helst være mellom 18 og 30 år.
Søknadsfrist 15. mai 2013.

Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finnes på  Norges Bygdekvinnelags nettsider.

12. Mars – » Kvinneliv rundt stemmeretten». Nytt foredrag på Museum Stavanger

MUST ForedragsrekkeGro Hagemann holder foredrag om «Kvinneliv rundt stemmeretten»

12. mars kl 19.00 på Stavanger Museum, Muségt 16

Gro Hagemann er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hun har spesielt arbeidet med kvinnehistorie, blant annet som ansatt ved Institutt for samfunnsforskning og Senter for kvinneforskning. Hagemann har publisert en lang rekke utgivelser og innenfor fagområdene Moderne historie, kjønnshistorie og feministisk teori. Hun bidrar også i 2013-prosjektet Demokrati og stemmerett ved Universitetet i Oslo.

Gro Hagemann er en av forfatterne av boka «Formødrenes stemmer», som utgis i anledning stemmerettsjubileet. Her presenteres ti kvinner som var voksne og aktive i de årene da stemmerett for kvinner sto sentralt på den politiske dagsorden i Norge. Med utgangspunkt i noen av disse kvinneskjebnene, og blant dem sin egen mormor, vil Gro Hagemann diskutere hva det innebar å leve sitt liv som kvinne fra slutten av 1800-tallet og fram til den alminnelige stemmeretten ble vedtatt i 1913.

Arrangement er et  samarbeid mellom Den norske historiske forening – lokallag Rogaland, og Museum Stavanger i anledning Stemmerettsjubileet 2013

Følg med videre på Museum Stavanger (MUST) sin foredragsserie ( se plakat/bilde)

Se MUSTs egne nettsider om Stemmerettsjubileet her

Min Stemme – Nytt nettsted for læring om demokrati og deltagelse.

Min stemmeI forbindelse med stemmeretts- og grunnlovsjubileet lanserer Kunnskapsdepartementet nå nettstedet minstemme.no.

Dette skal være en ressurs for læring om demokrati og deltakelse. Nettstedet ble denne uken presentert av statsråd Kristin Halvorsen.

Minstemme.no tilbyr faglige ressurser og oppgaver til bruk i barnehage og skole.

Foto, lyd, film, tekst, digitale bildefortellinger, tegneserier, oppgaver og quiz er tilgjengelige innen en rekke tema. Innholdet er organisert etter barnehagens rammeplan og skolens læreplan. Ressursene knyttes nært opp til den hverdagen barnhagen og skolen har. For skolen er innholdet koblet direkte til kompetansemål, slik at de er enkle å ta i bruk i klasserommet.

Les hele saken på Kunnskapsdepartementet sider her.

8. Mars i Haugesund 2013

Ungdomskonferanse i haugesundMange spennende arrangementer i Haugesund:  Ungdomskonferanse  med  etablering av Haugesund Ungdomsråd, konsert, appeller og foredrag!

Haugesund kommunes sider om Stemmerettsjubileet melder om flere ulike arrangementer på den internasjonale kvinnedagen

  • «Bruk stemmeretten din, si ifra!». Gamle slaktehuset
  • Arrangement på Jimmy Legs  «HURRA! For likestilling»                                                                                                                             Start kl. 20.00, Appeller, foredrag og konsert, Konferansier: Birgit Amalie Nilssen                        Se fullt program på Jimmy legs side her