8. Mars arrangement på Norsk grafisk museum i Stavanger

siste versjonNett copyMuseum Stavanger(MUST) ønsker velkommen til et arangement på Norsk grafisk museum 8. mars, kl. 12.00

Adresse: Sandvigå 24, Bjergsted, Stavanger

Norsk grafisk museum markerer 100-årsjubileet for allmenn stemmerett i Norge med et foredrag ved etnolog Tone Hellesund, og trykking av museets jubileumshefte på deres Johannisberg sylindertrykkpresse, som også fyller hundre år i 2013.

Program:

12.00: Mottakelse med enkel servering i Kafé Gutenberg.

Velkomst ved Siri Aavitsland (adm. dir. MUST) og May Tove Nyrud (driftsleder Norsk grafisk museum).

Foredrag ved etnolog Tone Hellesund om kvinner, arbeidsliv og tidsånd i tiden rundt 1900. Hellesund har gjennom sin doktorgrad og sitt forfatterskap særlig utforsket kulturhistoriske temaer rundt kjønn, seksualitet, kropp og enslighet, for eksempel i boken «Kapitler fra singellivets historie» (2003).

Demonstrasjon av trykking av jubileumsheftet ved Venneforeningen til Norsk grafisk museum.

Arrangementet har fri inngang og er åpent for alle. Se vedlagte invitasjon.

Les mer om MUST sitt program i Stemmerettsjubileet her.