Den internasjonale kvinnedagen 8. mars på Karmøy 2013


8 mars på Karmøy kommune
Ordfører Aase Simonsen i Karmøy, inviterer til  8. mars-feiring på Nordvegen Historiesenter:

  • Åpning av utstillingen «Likestillingslandet Norge».
  • Foredrag ved Siri Lill Mannes – «Sterke stemmer – damer som endrar verda». Siri Lill Mannes forteller om sine møter med noen av verdas modige damer. «Verda rundt finst det kvinner som risikerer livet, heller enn å la seg kue. Nokre få får medias merksemd, dei fleste kjempar utanfor tv-lamper og rettsvern».
  • Konsert med Christina Bjordal – musikk for melankoli og kjærlighet.