«Søstra mi» med Riksteateret i Tysvær 15. mars

SØSTRA MIRiksteateret viser «Søstra mi» på Tysværtunet kulturhus
15.Mars
kl.19.00

Eit stykke om å vekse opp i dagens Norge. Hundre år etter at kvinner fekk stemmerett i Norge, har Riksteatret bedt sosiolog Hannah Helseth om å skrive eit stykke basert på eigen forskning og fragment satt saman av historier frå ungdommar som lever i Norge i dag. Det blir workshop for ungdom i forbindelse med forestillinga.

Se nettsideene til Tysværtunet Kulturhus for billetter