Ny utlysning av nasjonale midler til feiring av stemmerettsjubileet med søknadsfrist 18 februar. Informasjon til tidligere søkere

logo stemmerettsjubileetBarne – likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) utlyser nye midler til feiring av stemmerettsjubileet.

BLD har i flere omganger utlyst midler til feiring av Stemmerettsjubileet. Det utlyses nå midler på nytt. Det er en begrenset sum, og kun et fåtall vil få innvilget støtte i denne siste runden.

Les mer på de nasjonale sidene til Stemmerettsjubileet.

Her finner du også utlysningstekst og søknadsskjema.

Forrige søkerrunde:

BLD opplyser om at behandlingen av midlene med søknadsfrist 15. november pågår. Det opplyses også om at til denne søknadsfristen fikk BLD inn over 200 søknader. Søknadsbehandlingen har derfor tatt tid og de regner med å ha en liste over mottakere klar 8. februar. De ber om at søkerne følger med på nettsidene for å få svar raskest mulig.