Stemmerettsseminar på Tysværtunet Kulturhus 15. juni

logo stemmerettsjubileetPå Tysværtunet kulturhus arrangeres stemmerettsseminar med tittelen» Stemmerett og kvinnerett – modige kvinner viser vei» 

På programmet denne dagen står følgende:
(se også seminarflyer på bilde under)

  • kl.  10.00: Åpning av utstillinga «Modige kvinner viser veg»
    v/varaordførar Kristine Aurdal
  • Dr. philos./tidl. statsarkivar Hans Eyvind Næss: «Kvinnemakt og kvinnerett. Kvinners vei mot likestilling»
  • Gjesteforsker v/Senter for Ibsenstudier Brita Rojahn: «Fredrikke Nielsen – en kvinnestemme før stemmeretten»
  • Intervju med Tysvær sin eneste kvinnelige ordfører Borghild Yrkje
  • 11.30: Frokostbuffet
  • 12.00: Seniorrådgiver Einar Steensnæs, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter: «Likestilling og demokrati i eit internasjonalt perspektiv»
  • Intervju med Randi Aursland og Tove Høgemark: «Organisasjonskvinner i Tysvær»
  • Karen Johanne Vae: «Misjonskvinneforeningane – den første og største kvinnerørsla i Noreg?»

Ordstyrer: Journalist Elisabeth Hovland

Sted : Nygaardssalen, Tysværtundet Kulturhus, Aksdalsvegen 157

Tid: Lørdag 15. juni 2013, kl.10.00 – 13.00

Arrangører: Tysvær kommune i samarbeid m/Tysvær Historielag, Nedstrand Bygdekvinnelag, Tysvær Bygdekvinnelag, LHL Tysvær og Bokn, Grinde og Årek Kvinne- og familielag og Førre sanitetsforening.
Støtta av Rogaland fylkeskommune.

Seminar-flyer

Seminar-flyer