Jubileumshilsen fra Tora Aasland

Jubileumsåret 2013 er godt i gang med mange flotte arrangementer her i Rogaland. Vi feirer at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett. En viktig milepæl for demokratiet, for Kommjobb for SMK ved Arvid Samlandlikestillingen og for alles rett til å delta i samfunnet!

18. januar var det Stavangerpremiere på den prisbelønte dokumentarfilmen ”Gulabi Gang”. Full sal, god stemning, mange kloke spørsmål  fra et ungdommelig publikum, og – ikke minst: fint besøk av filmens heltinne Sampat Pal. Hele veien fra Uttar Pradesh i India hadde hun kommet for å dele sin kampvilje for kvinners rettigheter med oss alle.

Filmen viser holdninger og handlinger som vi møter over hele verden, i alle slags samfunn. Den handler om kvinners kamp for rettigheter og forandring. Dette er skremmende aktuelt i India med hendelser og brutale overgrep mot kvinner som har rystet en hel verden – også inderne selv.

Kvinnenes kamp er bygget over den urgamle oppskrift for kvinnefrigjøring: først bevisstgjøring, så organisering og deretter handling.

Bevisstgjøringen kommer når man er klar over undertrykkingen, urettferdigheten, og at det ikke er noe som rettferdiggjør overgrep. For mange er det ingen selvfølge å kunne delta i politikk, stille opp i valg, delta i næringsliv og organisasjoner, eller å bestemme over sin egen kropp. Det trengs bevisstgjøring om dette.

Alle små seire kan synes store der og da. Men i kampen for varige endringer i samfunnsstruktur og holdninger, blir disse seirene likevel små, og må stadig vinnes på nytt: igjen og igjen. Derfor er organisering og fellesskap så viktig.

Den rosa gjengen, Gulabi Gang i Uttar Pradesh, gjør det stemmerettsforeninger og kvinnesaksaktivister gjorde i Norge for 100 år siden. Gjennom fellesskap og organisering blir de sterkere og erobrer nye skanser.

Organisering har alltid vært et godt, men ikke det eneste virkemiddel. Det er også nødvendig å aktivisere og motivere og gå sammen om handlinger: når vi står sammen, er handlingene sterkere. Grunnlaget for å handle i fellesskap er forankret i moral og verdier. Fundamentet er likeverd, rettferdighet og respekt. Nordahl Grieg sier i diktet ”Til ungdommen”: Krig er forakt for liv, fred er å skape. Fordi kvinner gir liv, er de både sterkere i dette og mer sårbare. Men kampen for disse verdiene gir håp. Slik Sampat Pal og hennes medsøstre viser i filmen. Slik norske kvinner viste vei for 100 år siden.

Det er all grunn til å feire at kvinnene fikk sine rettigheter og sin stemmerettighet her i Norge i 1913. Men kampen pågår enda, og er både tidsoverskridende og grenseoverskridende. Derfor er året 2013 viktig for spesielt å synliggjøre dette.

Gratulerer med jubiléet!

Tora Aasland, fylkesmann og leder av fylkeskomiteen for demokratijubileene i Rogaland