Planer i Haugesund

«Jeg håper at folk vil bry seg. Det handler om demokratiet vårt, det bør være viktig» sier varaordfører Sven Olsen, leder for den politiske styringsgruppa for jubileumsmarkeringene i Haugesund, i en artikkel i Haugesund Avis 10.10.2012. Svein Meling jr. fra komiteen sier at markeringen av grunnlovsjubileet kan hjelpe oss til å synliggjøre problemstillinger og utfordringer i Norge i dag.

Les artikkelen Demokratiets festkomité her.