Søkandsfrist for støtte til aktiviteter under Stemmerettsjubileet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) utlyser 3 millioner kroner til aktiviteter, tiltak og arrangementer over hele landet i stemmerettsjubileet i 2013.  De opplyser at: «Ønsket er å skape lokalt engasjement rundt viktige fellesverdier vårt demokrati er tuftet på: Stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse. Det er også viktig at midlene går til tiltak og arrangementer som speiler alle som bor i Norge.»

Les mer om tildelingskriterier og krav til søknaden og last ned søknadskjema på BLDs sider.

Søknadsfristen er 15 november 2012!