Gulabi Gang – en film om kvinners kamp i India i dag. Tilbud om tilrettelagt arrangements- pakke for kinovisning i stemmerettsåret!

Barne-, likestillings-  og inkluderingsdepartementet har sendt ut dette tilbudet/ forslaget om arrangement i Stemmerettsåret ved om å vise kinofilmen Gulabi Gang  – en aktuell  og prisbelønnet film om kvinners kår i India.

Om filmen: Bundelkhand-regionen i India er kvinnene, de fattigste og svakeste i samfunnet, utsatt for undertrykking og overgrep. På tross av massiv motstand har filmens heltinne Sampat Pal startet en borgerverngruppe for kvinner kalt The Gulabi Gang (Den rosa gjengen). Sampat og The Gulabi Gang drar fra landsby til landsby for å hjelpe kvinner som blir dårlig behandlet i saker hvor politiet verken vil eller kan gjøre jobben sin. Håpet er at gjengen på denne måten kan tvinge fram sosial forandring i det indiske samfunnet; bedre forhold for de kasteløse og bedre forhold for alle kvinner.

Feiring av jubileumsåret gjennom Gulabi Gang starter med kinopremiere i Oslo 17. januar 2013. De som ønsker å være vertskap for filmvisning står fritt til å velge tidspunkt når som helst i jubileumsåret, men grunnet mediefokuset rundt premieren anbefales tidsrommet fra 17. januar til 8. mars (Kvinnedagen).

Det foreslås at flere aktører kan gå sammen om å være vertskap for en kinovsining og et Gulabi Gang-arrangementet. Visning av filmen kan gjerne kombineres med andre tiltak for å markere Stemmerettsjubileet.

Mer informasjon om prosjektet og kontaktinfo finnes i vedlagte invitasjon og gjennomføringsguide.