Månedlige arkiver: november 2012

Stemmerettsjubileet 1913- 2012, pionerer i arbeidet for stemmerett: De fire store

Gina Krogh (1847-1916) fra Karmøystemmerettsjubileet_gina_550

En av de sentrale i arbeidet for kvinners stemmerett var Gina Krogh. Hun vokste som barn opp på Karmøy i Rogaland.

Gina Krog (1847-1916) var kvinnebevegelsens høvding. Hun var kompromissløs, og firte aldri på kravet om full likestilling med menn. Under Stemmerettsjubileet som feirer hundre år med stemmerett for kvinner løftes Gina krog fram som en av de «fire store» kvinnesakspionerene.

Se en kortfilm som er laget om henne her

Gina Krogs bursdag 20 juni – vil bli markert under den offisielle stemmerettsuka 11- 20 juni 2013. En fin anledning til å markere vår lokale stemmerettsheltinne fra Rogaland!

Stemmerettsjubileet og de fire store
Arbeidet for allmenn stemmerett for kvinner pågikk over mange år og var en sak mange engasjerte seg i, både for og mot. Går vi til historiebøkene, trer mange enkeltpersoner fram som betydningsfulle for at Stortinget vedtok å innføre stemmerett for kvinner 11. juni 1913. Selv om også mange menn spilte en viktig rolle og stod skulder ved skulder med kvinnene, har det vært et mål for den nasjonale Stemmerettskomiteen å løfte fram kvinnene og den rolle de spilte i denne saken. Samtidig er det også viktig å huske at også organisasjonsliv, lag og foreninger spilte en betydelig rolle i kampen for kvinnestemmeretten.
De fire kvinnene som er valgt ut, i kronologisk rekkefølge, er:
(Klikk på lenken og se kortfilmer om hver enkelt)

Begrunnelsen for komiteens valg

Som en parallell til de fire store mannlige forfatterne i norsk litteraturhistorie, har Stemmerettskomiteen ønsket å løfte fram fire kvinner som på en eller flere måter har spilt en stor rolle for kvinners stemmerett, kampen for likestilling mellom kjønnene eller på annen måte kjempet for svake og undertykte gruppers likeverd og rettigheter. Komiteen har lagt vekt på å finne fram kvinner som representerer ulike lag av befolkningen, som kom fra forskjellige steder i Norge og har hatt en ulik tilnærming til likestillingsspørsmål og stemmerett. Komiteen har kun ønsket å hedre historiske personer, derfor er ingen nålevende kvinner valgt.

Les mer om «de fire store» på Stemmerettsjubileets nasjonale sider her

Tre kvinner – tre generasjoner. Folkeakademiet tilbyr turné-program.

Tilbud om foredrag, debatt, diskusjonsmøte for turne i Rogaland i uke 21 i 2013

Folkeakademiet markerer stemmerettsåret ved å legge opp til en turné i Rogaland med 3 politisk aktive kvinner fra 3 generasjoner: Berit Ås, Helen Barkved (Høyre, Rogaland) og Vanja Krüger (Unge Venstre, Rogaland), forteller om sine personlige kampsaker i kvinnearbeidet. Hva var Berit sine kampsaker når hun var på Vanjas alder? Hvordan har de politiske partier utviklet seg og i hvilken grad stod kvinnesaken på agendaen.

Folkeakademiet preseneterer de tre slik:

Berit Ås

Berit Ås

Berit Ås, norsk feminismes mest synlige ansikt. Hun ble Norges første kvinnelige partileder i det vesle utbryterpartiet fra Arbeiderpartiet-Dmokratiske Sosialister (AIK) 1973, SV’s første leder (1975) og professor i sosialpsykologi (1991).  Hun er en etterspurt foredragsholder og arbeider aktivt med Kvinneuniversitetets framtid. Hun har skrevet om hersketeknikker, og har vært en bekjemper for kvinnesaken.

Helene Barkved

Helene Barkved, Rogaland Høyre, 1. nestleder, 33 år. Helene har vært folkevalgt i Strand siden 1999. Da var hun 19 år og formannskapsmedlem. Hun har vært formannskapsmedlem, gruppeleder, samt leder av forvaltningsutvalget i Strand Kommune. Hun er medlem i kultur- og regionalutvalget i Rogaland og 1. vara i fylkestinget.

Vanja Krüger

Vanja Krüger, Rogaland Unge Venstre, politisk nestleder, 18 år,  er et kjent fjes for ungdomspolitikere i Rogaland, og har på et år allerede rukket å markere seg i politikken. Hun ble i 2011 medlem av
Rogaland Unge Venstre og meldte seg inn i Sandnes Venstre, før hun også ble valgt som direktevalgt til Unge Venstres landsstyre.

Tidspunkt:                   Uke 21 i 2013
Målgruppe:                  For alle fra ungdom, og oppover, tilpasses skoler
Utstyr:                         Lydanlegg
Varighet:                      ca 1,5 time
Pris:                            ta kontakt
Påmelding:                  1. mars 2013, for påmelding ta kontakt med Folkeakademiet Rogaland
epost: rogaland@folkeakademiet.no

Planer i Haugesund

«Jeg håper at folk vil bry seg. Det handler om demokratiet vårt, det bør være viktig» sier varaordfører Sven Olsen, leder for den politiske styringsgruppa for jubileumsmarkeringene i Haugesund, i en artikkel i Haugesund Avis 10.10.2012. Svein Meling jr. fra komiteen sier at markeringen av grunnlovsjubileet kan hjelpe oss til å synliggjøre problemstillinger og utfordringer i Norge i dag.

Les artikkelen Demokratiets festkomité her.

Gulabi Gang – en film om kvinners kamp i India i dag. Tilbud om tilrettelagt arrangements- pakke for kinovisning i stemmerettsåret!

Barne-, likestillings-  og inkluderingsdepartementet har sendt ut dette tilbudet/ forslaget om arrangement i Stemmerettsåret ved om å vise kinofilmen Gulabi Gang  – en aktuell  og prisbelønnet film om kvinners kår i India.

Om filmen: Bundelkhand-regionen i India er kvinnene, de fattigste og svakeste i samfunnet, utsatt for undertrykking og overgrep. På tross av massiv motstand har filmens heltinne Sampat Pal startet en borgerverngruppe for kvinner kalt The Gulabi Gang (Den rosa gjengen). Sampat og The Gulabi Gang drar fra landsby til landsby for å hjelpe kvinner som blir dårlig behandlet i saker hvor politiet verken vil eller kan gjøre jobben sin. Håpet er at gjengen på denne måten kan tvinge fram sosial forandring i det indiske samfunnet; bedre forhold for de kasteløse og bedre forhold for alle kvinner.

Feiring av jubileumsåret gjennom Gulabi Gang starter med kinopremiere i Oslo 17. januar 2013. De som ønsker å være vertskap for filmvisning står fritt til å velge tidspunkt når som helst i jubileumsåret, men grunnet mediefokuset rundt premieren anbefales tidsrommet fra 17. januar til 8. mars (Kvinnedagen).

Det foreslås at flere aktører kan gå sammen om å være vertskap for en kinovsining og et Gulabi Gang-arrangementet. Visning av filmen kan gjerne kombineres med andre tiltak for å markere Stemmerettsjubileet.

Mer informasjon om prosjektet og kontaktinfo finnes i vedlagte invitasjon og gjennomføringsguide.

 

Søkandsfrist for støtte til aktiviteter under Stemmerettsjubileet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) utlyser 3 millioner kroner til aktiviteter, tiltak og arrangementer over hele landet i stemmerettsjubileet i 2013.  De opplyser at: «Ønsket er å skape lokalt engasjement rundt viktige fellesverdier vårt demokrati er tuftet på: Stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse. Det er også viktig at midlene går til tiltak og arrangementer som speiler alle som bor i Norge.»

Les mer om tildelingskriterier og krav til søknaden og last ned søknadskjema på BLDs sider.

Søknadsfristen er 15 november 2012!