Kunsten å grunnlovsjubilere. Tilbakeblikk på 2014-feiringen, konferanse på Eidsvoll 11. mai 2015

Foto: Daniel McStay/NRK.

Foto: Daniel McStay/NRK.

Grunnlovsjubileet 2014 er gått over i historien med mange arrangementer og stor mediaeksponering. Men hva skjedde egentlig i jubileumsåret?

 • Hva gjorde vi da vi jubilerte? Festet vi, diskuterte vi eller var vi på historietime?
 • Hva gjorde det med oss? Ble vi mer patriotiske, nasjonalistiske, kunnskapsrike, reflekterte?
 • Og hva forteller 2014-feiringen om oss som nasjon? At vi er en «Grunnlovsnasjon», at vi er besatt av jubilering, eller…?

Dette er spørsmål som blir tatt opp på konferansen på Eidsvoll 11.mai 2015. En forskergruppe har dokumentert jubileumsfeiringen gjennom intervjuer, spørreskjemaer og deltagelse på arrangementer og legger fram sine resultater for diskusjon. Konferansen åpnes av Stortingspresidenten i Rikssalen der det også vil bli et historisk innslag. Konferansen fortsetter i Wergelands Hus med foredrag og avsluttes med paneldebatt.

Konferansen er åpen for alle interesserte, men henvender seg særlig til ansatte i kulturinstitusjoner og i kommunenes kultursektor, jubileumsarrangører, kulturpolitikere, presse/media, forskere og studenter.

Mer informasjon og påmelding og foreløpig program for konferansen finner du på Institutt for kirke-, religons- og livssynsforskning sine sider her

Påmeldingsfrist: 28. april.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt: kifo@kifo.no eller tlf. 23 33 47 20

Arrangør: Forskningssatsingen for grunnlovsjubileet 2014 (Norges Forskningsråd) og prosjektet «Grunnloven som minnepolitikk» v/ KIFO, Institutt for kirke-, religons- og livssynsforskning.

Det har kommet mange nye bidrag til kunnskap om demokratiutviklingen i Rogaland i jubileumsårene!

Noen av publikasjonene som er utgitt i anledning av jubileene.I rapporten som nå er laget gis det en oversikt over bokutgivelser og ulike formidlinger/publikasjoner knyttet til jubileene i Rogaland. Her er det mye arbeid som er gjort av regionsmuseene, kommuner, historikere og andre.

Vi legger ut listen fra rapporten som viser det vi har registret av bokutgivelser og ulike formidlinger/publikasjoner knyttet til jubileene i Rogaland

I Stemmerettsåret 2013:

 • Gina Krog fra Karmøy – Oppvekst og barndomsminner 1848 – 1955. Av Merete Sønsterud. Utgivelse av Karmøy kommune i anledning markeringen av Stemmerettsjubileet. Bokheftet kan lastes ned her.
 • Debattboka «Sånn er det bare» var en gave fra Stortinget og Regjeringen til alle 2. og 3. klassinger i videregående skole, landets førstegangsvelgere i anledning Stemmerettsjubileet 1913 – 2014. Boka oppfordrer til å bruke stemmeretten. Tilsammen 36 ulike bidrag i boka. Ingrid Treborg fra Kvernaland er en av tekstforfatterne. Utdeling av boka ble markert spesielt på flere skoler i Rogaland. Les boka på nett her.
 • «Formødrenes stemmer», Pax forlag, i boken har profilerte norske kvinner valgt en av sine formødre som levde i 1913, og skrevet et portrett av henne. Bidragsyterene er bl.a. Audgunn Oltedal fra Høle i Rogaland, og Torhild Skard. Begge hadde flere foredrag i Rogaland.
 • Hele Rogaland Leser 2013 «Makt, ofre og idioter» En antologi om makt i Rogaland, Frekk forlag. Boka inngikk i markeringen av stemmerettsjubileet og presenterte essays, noveller, dikt og reportasjer, tegneserier og illustrasjoner. Bidragsyterne kommer fra – eller har base i – Rogaland. Les mer hos Rogaland fylkeskommune her.
 • «Kvinnestemmer» om hverdagsliv i Sandnes – Jærmuseets Årbok Sjå Jæren i 2013, presenterte kvinnestemmer fra Sandnes. Av Torbjørg Sægrov og Sigmund Alsvik. Kvinneportrett med varierte livshistorier og tidsbilde fra ca 1920 og fram til i dag. Selges på Vitengarden, Vitenfabrikken og Garborgsenteret.
 • Kvinners stemmerett i 100 år. Arbeidernes historielag i Rogaland, Årbok 2013. Artikler som bl.a. « Anna Gjøstein – kvinnesaks og arbeiderpioner» av Kari Natvig Helliesen; «Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn» av Tora Aasland; «Aslaug Aasland  – en historisk pioner» av Arne Hove. Boka ble delt ut til 2.500 kvinnelige elever og førstegangsvelgere i Stavanger-området i gave fra LO i Stavanger og omegn for å markere Stemmerettsjubileet. Artiklene kan leses hos Arbeidernes historielag i Rogaland her.
 • «Norsk likestillingshistorie 1814-2013″, Fagbokforlaget. Boken ble lansert 10. juni 2013 i Bergen, Skrevet av kulturforsker Hilde Danielsen, historiker Eirinn Larsen og filosof Ingeborg Owesen. Hilde Danielsen hadde flere foredrag i Rogaland i 2013.
 • «Ottar og kjærligheten» bok om kvinneaktivisten Elise Ottesen-Jensen fra Sandnes, kjent under pseudonymet Ottar. Gunilla Thorgrens bok Ottar & Kärleken. En biografi (Stockholm: Norstedt 2011) ble tatt fram i Stemmerettsåret og Gunilla Thorgrens holdt bl.a. foredrag i Sandnes.
 • Utstillingen Pionerkvinner i Haugesund åpnet 8. mars 2013. på Karmsund folkemuseum, Haugalandsmuseene. Møt de 15 første kvinnene i bystyret i Haugesund. Utgitt hefte og se nettutstilling med artikler på deres sider her.
 • Stavangeren, medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger, nr. 1 2013 – årgang 22, med Temanummer Stemmerettsjubileet 1913 – 2013. Med bl.a.:Hilsen fra komiteleder Tora Aasland; «Fra kvinneroller i et mannsdominert samfunn til politisk likestilling. Veien mot stemmerettsreformen i 1913» av Hans Eyvind Næss; «Sanitetskvinnene i Stavanger. Et sterkt engasjement av viljesterke kvinner – i det stille»  av Kari Vevatne.
  Bladet kan leses på nett her. 
 • Utstillingen  «Modige kvinner viser veg» – Utstilling på Tysværtunetsommeren 2013. Temautstillingen laget til Stemmerettsjubileet om kvinner fra Tysvær som på ulike vis har hatt stor betydning. Se utstilling og tekst i digitalformat på denne linken. 
 • Plakatutstillingen Likestillingslandet Norge, laget av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Den ble vist flere steder i Rogaland. Tekst og bilder med katalog kan finnes på nettsider her.
 • Ottar- bladet 2013 om med temanummer om kampen for Kvinnestemmeretten ved Leder i Kvinnegruppa Ottar Stavanger, Randi Mobæk med flere. Bestill bladet på Ottar sine sider her.
 • Statsarkivet i Stavanger hadde flere artikler og billedpresentasjoner om pionerkvinner i Rogaland i  2013 v/ førstearkivar Lisabeth Risa:
  11 artikler om ulike kvinner fra Rogaland født før, 1913, se deres sider her.
  – 4 artikler om første kvinnelige atelierfotografer i Rogalaland, se deres sider her. 

I Grunnlovsjubileet 2014:

 • De kom fra alle kanter  – om Eidsvollsmennene og deres hus. Bok utgitt på Cappelen Damm i samarbeid med Riksantikvaren. Boka  ble lanseres 8. september i Stavanger. Jørn Holme (red.) med bidrag fra hele landet. Hans Eyvind Næss om fire rogalendinger på Eidsvoll: Christen Mølbach, Peder Valentin Rosenkilde, Lauritz Andreas Oftedahl og Asgaut Olsen Regelstad.
 • Stavangeren, medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger, nr. 1 – 2, 2014 med spesialnummer om Grunnlovsjubileet , Innhold med bl.a.: Forord ved Magnhild Kleppa; Hans Eyvind Næss: Valget av Peder Valentin Rosenkilde som Stavanger kjøpstads representant til riksforsamlingen på Eidsvoll 1814; Arne Solli: «Unionspartiet» – mindretal på Eidsvoll, fleirtal i Sørvest-Norge?; Anders Haaland: Stavanger under andre verdenskrig – i kamp for menneskerettighetene; Hallgeir H. Langeland: Grunnlovsjubileet i 2114?.
  Bladet kan leses på nett her.
 • I 2014  presenterte Statsarkivet i Stavanger artikler og  nettutstillinger med arkivmateriale om det som skjedde lokalt i Stavanger amt/Rogaland våren 1814, se deres sider her.
 • Bokhefte «Mina og Løven»  om Stortinget og demokratiet av Elin Relander Tømte, var Stortingets gave til gave til alle landets førsteklassinger. Ble delt ut på skolene i Rogaland i mai 2014. Last ned boka på Stortingets sider her.

Fylkeskomiteen for jubileene 2013 – 2014

Rapporten som nå publiseres om arbeidet med jubileene i Rogaland er basert på det initiativ som Rogalandskomiteen under ledelse av fylkesmannen og sekretariatet i Rogaland fylkeskommune har stått for.

Komiteen i møte 101212

Rogalandskomiteen i møte desember 2012. Foto Borgfrid Møen.

Komiteen har fungert i flere år og ble formelt etablert av Fylkesmannen i Rogaland i september 2011.

Sammensetningen og organiseringen av fylkeskomiteen kom endelig på på plass høsten 2012, med prosjektleder og sekretariat hos fylkeskommunens kulturavdeling. Fra høsten 2012 ble det også etablert et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og fylkesmann Tora Aasland, nestleder og fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen, sekretær og seniorrådgiver hos Riksarkivaren Hans Eyvind Næss og prosjektleder Borgfrid Møen. Fra november 2013 har fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa ledet komiteen og arbeidsutvalget.

Komitemøte fra 15. januar 2014 med fra venstre fylkesmannog komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa, varaordfører fra Haugesund Sven Olsen og Randi Lofthus fra Haugesund Kultur og festivalutvikling. Foto B. Møen.

Komitemøte fra 15. januar 2014 med fra venstre fylkesmann og komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa, varaordfører fra Haugesund Sven Olsen og Randi Lofthus fra Haugesund Kultur og festivalutvikling. Foto B. Møen.

I tillegg til de nevnte har følgende instanser vært representert i komiteen, med deltagere i lenger og kortere perioder:

 • Stavanger kommune med Rolf Norås, kultursjef med vara Kristine Hernes, økonomidirektør og Trond Lie, konstituert kultursjef
 • Næringsforeningen i Stavangerregionen, med Harald Minge, administrerende direktør
 • Universitetet i Stavanger ved Tor Hauken, dekan og Elaine Munthe, dekan
 • Stavanger bispedømme med Ragnhild Halle, kulturrådgiver og Erling Pettersen, biskop
 • Museum Stavanger, MUST, ved Siri Aavitsland, administrerende direktør og Ove Magnus Bore, avdelingsdirektør
 • Stavangergruppen av Norsk Kvinnesaksforening med Kari Helliesen, pensjonist og tidligere politiker og stortingsrepresentant
 • Stavanger Tingrett med Helge Bjørnestad, sorenskriver
 • Fylkesmannens utdanningsavdeling med Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør
 • Statsarkivet i Stavanger med Lisabet Risa, førstearkivar
 • Stavanger Aftenblad med Tom Hetland, tidligere redaktør og kommentator
Samarbeidsmøte med Næringsforeningen til Rapport

Borgfrid Møen og Hans Eyvind Næss fra Rogalandskomiteen sammen med (t.h.) Inger Tone Ødegaard fra Næringsforeningen i Stavangerregionen, etter et samarbeidsmøte i juni 2014. Foto: John Gunnar Skien/Næringsforeningen.

Mange ressurspersoner har deltatt på komitemøter og i arbeidsutvalgsmøter med presentasjoner og innspill, bla. : Kurt-Ole Linn, nasjonal koordinator for Stemmerettsjubileet, Dag N. Kristoffersen, prosjektleder i den nasjonale hovedkomiteen for Grunnlovsjubileet, Inger Tone Ødegaard, strategidirektør i Næringsforeningen, Synnøve Østebø, arkivar i Statsarkivet i Stavanger, Elisabeth Hovland, koordinator for stemmerettsjubileet i Stavanger, Karin Sunderø, koordinator for Grunnlovsjubileet i Stavanger kommune, Gro Skartveit, Ordfører i Finnøy kommune, Hallstein Grønnstøl, leder av jubileumskomiteen i Rennesøy kommune, Ketil Helgevold, rådmann i Egersund kommune, Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger kommune, Sven Olsen, varaordfører og leder av komiteen i Haugesund kommune, Randi Loftshus fra Haugesund Kultur- og festivalutvikling, Jens Thordal og Nina Osland, rådgivere og koordinatorer for grunnlovsjubileet i Sandnes kommune og Guri Tysse fra Stavanger Innvandrerråd.

I tillegg har komiteens medlemmer og prosjektleder hatt møter i alle regioner og med lokale komiteer og ressurspersoner over hele fylket.

En rekke aktører har tatt del i dette arbeidet og påvirket det samlede resultatet til gjensidig berikelse.  Avsluttningsraporten viser at det har vært stort engasjement og innsats fra mange. 

Rapporten fra Rogalandkomiteen oppsummerer slik:

«Mye av arbeidet som er gjort i disse årene er starten på noe som kan videreføres. Det har vært et stort engasjement på alle nivåer i kommunene. Nettverk og samarbeidsstrukturer i og mellom kommuner, institusjoner og organisasjoner har blitt styrket. Mange av satsingene som Grunnlovskonferansen «Frihet, likhet, sunnhet…»  på Finnøy, Frivillighetslørdag i Statens hus  og Ungdomskonferansen Ung Innflytelse, peker også framover. Her er det aktivisert debatter og problemstillinger og ikke minst et engasjement for lokaldemokratiets rolle som er verdt å ta med seg videre.»

Rapport om arbeidet med demokratijubileene 2103 – 2014

Forside rapportRapporten er nå nettopp ferdigstilt. Den tar utgangspunkt i det initiativ som Rogalandskomiteen under ledelse av fylkesmannen og sekretariatet i Rogaland fylkeskommune har stått for.

Det er fylkesmann og komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa,  fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen og prosjektleder Borgfrid Møen som presenterer rapporten.

Stor innsats fra mange

Rapporten belyser fylkeskomiteens arbeid og rolle og sammenfatter noen erfaringer. Den gir en oppsummering av den store innsatsen som er blitt gjort i Rogaland disse årene og understreker samtidig at det ikke er mulig å gi noe fullstendig bilde av dette. Mange har bidratt  og deltakelsen og engasjementet i kommunene har sprengt alle rammer for hva man på forhånd hadde sett for seg.

Basert på det arkivet vi nå har tilgjengelig på disse sidene sammen med innsendte oppsummeringer og oversikter fra kommunene, er det rimelig å anta at det samlet må ha vært minst 400 ulike tiltak, prosjekter og arrangement i Rogaland knyttet til jubileene. Det har vært stor variasjon i type, arenaer, deltagere og publikum.

Last ned og les rapporten her

Politisk behandling

Rapporten behandles i Rogaland fylkeskommune som en orienteringssak i følgende møter:

– Fylkesutvalget for funksjonshemmede 23. mars
– Eldrerådet 24. mars
– Regional og kulturutvalget 26. mars
– Fylkesutvalget 14. april.

Siste grunnlovsarrangement i Klepp var et møte mellom politikere og innvandrere, holdt 14. januar 2015

Klepp kommune har ca  2.200 personer med innvandrerbakgrunn fra om lag 100 land. Det utgjør 12 prosent av innbyggerne i kommunen. I forrige uke inviterte kommunen til et møte i rådhuset med hensikt å skape kontakt mellom innvandrere og politikarene.

I artikkelen om arrangementet, lagt ut på NRK’s nettsider,  sier ordfører i Klepp kommune, Ane Marie Braut Nese:

«– Å få folk til å stemma er eit av hovudpoenga med samlinga her i kveld. Og dersom me klarer å oppnå at nokon har lyst å stilla på ei lista og kanskje hamna i kommunestyret, så er det ein kjempebonus»

Les hele artikkelen skrevet av Marianne Terjesen og Sondre Dalaker, NRK Rogaland,  her.

Foto hentet fra Fra NRK sin artikkel med billedtekst: GLER SEG TIL Å STEMMA: Nesma Alnajar (18, t.v.) frå Gaza gler seg til å nytta stemmeretten. Her med mora Salwa Alnajar. Foto: Marianne Terjesen / NRK

Foto hentet fra NRK sin artikkel med billedtekst: GLER SEG TIL Å STEMMA: Nesma Alnajar (18, t.v.) frå Gaza gler seg til å nytta stemmeretten. Her med mora Salwa Alnajar.
Foto: Marianne Terjesen / NRK

Dette var siste arrangementet, utsatt fra i høst, på Klepp kommune sitt grunnlovsprogram.

I tillegg hadde de flere store grunnlovsarrangement i løpet av 2014:

 • Høstferien – demokratitur med ungdom fra Klepp til Eidsvoll og Stortinget

Over tre hundre mennesker satt som fjetret, og hørte på megaforedraget om Klepp`s historie av historiker Halvard Nordås.

Se oppslag i Aftenbladet «200 år på 210 minutter» fra 5. november 2014

Kultusjef i Klepp, Ulf Ludvigsen, melder om et aktivt kulturår som også har vært Klepp kommune sitt store jubileumsåret for Tryggve Gran og Norsjøflyginga i 1914. Les mer på egne faceboksider for kultur i Klepp kommune og nettsider her.

Godt Nytt År – Og takk for innsatsen i Grunnlovsåret!

Kronikk av Olemic Thomessen i Stavanger Agtenblad 31 des 2014

Faksimile fra Stavanger Aftenblad 31.12.2014

Stortingspresident Olemic Thomessen sier i en kronikk i Stavanger Aftenblad 31.12.2014:

«Når vi nå kan se tilbake på et så vellykket jubileumsår, er det takket være alle dere som har stått på og laget jubileum. Det har vært yrende aktivitet og voldsomt engasjement fra nord til syd. Jeg vil gjerne få takke for den deltagelsen og det engasjementet vi har sett over hele landet.»

Les hele artikkelen Takk for innsatsen! på Aftenbladet.no her

«Er vi meir demokratiske no?»

Den 4. november 2014, på den offisielle avslutningsdagen for Grunnlovsjubileet takket fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen også for innsatsen i jubileet, på vegne av Rogalandskomiteen.  I kronikken «Er vi meir demokratiske no» oppsummerer de med at «Fylkeskomiteen for demokratijubilea er stolt og imponert over alle aktivitetane som har vore i gang over heile fylket. Når den nasjonale komiteen skal summera opp røysterettsjubileet, er Rogaland i særklasse. Ikkje i noko anna fylke har her vore så mange arrangement. Det same er tilfelle når grunnlovsjubileet er over.»

På lederplass i Stavanger Aftenblad på nyttårsaften tok Lars Helle opp spørsmålet fra deres kronikk Under overskriften «Grunnlovsjubileet: Vart vi meir demokratiske no?» stiller han spørsmål ved hva demokrati egentlig betyr i vår tid og peker på at viktige prinsipper som rettsikkerhet og yttringsfrihet er skjøre og stadig blir utfordret.

Det er flere artikler som oppsummerer jubileumsåret nå ved årsskifte og også i Dagladet har Olemic Thomessen en kronikk den 31.12. 2014. Under overskiften  «Demokratiet – opp til deg og meg»   takker han for en enestående innsats i jubileumspåret og peker også på utfordringer fremover : «Samtidig er det nå vi må sørge for å sikre den videre forvaltningen av folkestyret og alt det vi nå har feiret, diskutert og lært mer om. »

Vel blåst Rogaland!

Grunnlovsjubileet i Rogaland har vist et stort engasjement og en imponerende evne til kulturdugnad! Rogaland kan vise til mye aktivitet i jubileumsåret. Dette er takket være stor innsats lokalt i alle kommuner, fra kulturinstitusjoner, lag, foreninger, på skoler med elever og lærere, og fra kunstnere, kulturarbeidere og utallige engasjerte som har stått på for å skape spennende prosjekter og markeringer.

Sekretariatet for demokratijubileene i Rogaland fylkeskommune vil lage en rapport fra arbeidet med både Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet i Rogaland.  Her vil vi prøve å få vist det mangfold av aktiviteter som har vært i hele fylket.  Fylkesrapporten bli lagt ut på våre sider i løpet av februar 2015.

Vi vil benytte anledningen til å takke for følge på disse sidene.  – Takk for ideer og stoff til innlegg som er sendt inn!  Bloggen vil være aktive en stund utover i 2015  for publisering av oppsummeringsartikler og rapport. Har dere bilder eller stoff som bør være med så send det gjerne inn til prosjektleder Borgfrid Møen. 

TjueFjorten – portrettprosjekt med glimt fra Haugesunds befolkning

I anledning grunnlovsjubileet 1814-2014 har billedkunstneren Bernhard Østebø lagd videoportretter av forskjellige mennesker bosatt i Haugesund. Noen av videoene er blitt vist for Haugesund bystyre og vil bli vist på ulike steder i byens offentlige rom. Prosjektet ble lansert med nettsider i november 2014 og vil fortsette utover i 2015 med lansering av flere videoportetter av ulike haugesundere – hver på sin måte en representant for det mangfoldet byen består av  –  anno tjuefjorten. Det er lagd 9 filmer til nå og det legges opp til en serie på tilsammen 20 portretter.

I jula vises filmene på TV- Haugaland.

Tjue fjorten bilde av B Østebø

Foto: B. Østebø

prosjektets nettsider tjuefjorten.no sider Bernhard Østebø dette:

«TjueFjorten er et kunstprosjekt i anledning grunnlovsjubileet i 2014. Det tar utgangspunkt i grunnleggende demokratiske verdier som menneskeverd, respekt for enkeltmennesket, ytringsfrihet, og retten til deltakelse og til å bli hørt.»

Østebø sier om portrettene at han bestreber seg på å få fram stemmer som normalt ikke høres i det offentlige rom. Deltakerne snakker om sin virkelighet, livssituasjon, drømmer, gleder og frustrasjoner som innbyggere i Haugesund, og de får anledning til å ytre seg om saker som er viktige for dem. 

To kvinner –  To blikk på menneskeverd og demokrati

Det er enkeltpersoner som portetteres i alle filmene bortsett fra i filmen  «To kvinner». Her møter vi en ung kvinne som er flyktet fra Sudan og nylig ha fått innvilget politisk asyl, sammen med en eldre kvinne fra Haugesund, hun er nå pensjonist og har tidligere jobbet lenge på krisesenteret for kvinner i byen. De har ulike erfaringer men begge har det til felles at de er samfunnsengasjerte med sterk sosial samvittighet og deltar i frivillig arbeid.

Se filmen To kvinner her:

De to kvinnene opptrer også hver for seg i filmene «En ny start» og «Verdighet». Østebø sier at han synes de to fortjente å møtes i en film. I filmen vises også klipp fra et par av grunnlovsmarkeringene i Haugesund i året som gikk.

Se filmene og si din mening
Se alle filmene på  tjuefjorten.no, her inviteres du også til å dele hva du selv synes om filmene og portrettene som er laget. Se også egne sider for prosjektet på facebook her.

Artikkel 1 fra FN’s verdenserklæring om menneskerettighetene

Alle filmene innledes med artikkel 1 fra FN’s verdenserklæring om menneskerettighetene og setter med dette de individuelle ytringene inn i en felles allmennmenneskelig ramme:

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. »

Om kunstneren bak prosjektet
Initiativtaker, prosjekteier og hovedansvarlig for prosjektet er billedkunstner Bernhard Østebø. Kunstneren har i en årrekke hatt forkjærlighet for kunst i det offentlige rom, og står bak en rekke lokale og nasjonale prosjekter som har satt sine spor. Bernhard er også kjent for sine utsmykninger i diverse offentlige bygg, samt en rekke separatutstillinger, multimediaprosjekter og oppdrag innen undervisning og scenekunst.  Se intervju med Østebø hos TV Haugaland her.

 

Grunnloven sett i et homoperspektiv. Tirsdag 9. desember på Sølvberget, Stavanger kulturhus.

Forfatter Amal Aden, foto fra aschehougagency.no

Forfatter Amal Aden, foto fra aschehougagency.no

I samarbeid med Sølvberget markerer LLH Rogaland grunnlovsjubileet med og se på grunnlova fra et homoperspektiv.

Forfatter Amal Aden snakker om hvordan det var å komme til Norge fra Somalia og være lesbisk, med fokus på ytringsfrihet og ære. Hun kom til Norge i 1996 etter å ha vært gatebarn i Somalia i flere år.

Gro Lindstad som for mange er kjent som den første lederen av LLH, ser på homohistorien opp mot grunnloven.

Bård Nylund, nåværende leder i LLH trekker paraleller mellom Gro og Amal og forteller litt om LLH i et grunnlovsperspektiv.

Sted: Sølvberget, Stavanger kulturhus, Møteplassen 1 etg. (samme bygg som SF Kino)
Tid: 9. desember, 19:00-21:00

Tema: Grunnlova sett i et homoperspektiv
Underholdning: Reil fra ungdomsgruppa i LLH Rogaland

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Landslaget for lesbiske og homofile (LLH) Rogaland er ett av de største lokallaga i LLH
De har over 200 medlemmer fra hele Rogaland, i tillegg til noen få som bor andre steder i landet.  De driver hver uke sosiale aktiviteter, og har for tida flere aktive undergrupper. Deres  hovedmål er at alle homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Rogaland skal kunne leve et likeverdig liv, uavhengig av kjønn og seksuell legning. Alle skal kunne unngå forskjellsbehandling og diskriminering, og ha tilgang til et positivt sosialt miljø.

Les mer på facebooksider og nettsider til LHH Rogaland

Meeting techniques in Norway: Temamøte om møteteknikker på Rosenkilden i Stavanger 2. desember

Næringsforeningen i Stavanger regionen ønsker velkommen til det femte møte i møteserien med temaet «Your participation in the Norwegian Democracy»/ «Din deltagelsen i det norske demokratiet» med en kveld der det ses nærmere på demokrati i praksis gjennom deltagelse i møter. Møteteknikk er tema og spørsmål som hvordan man gjennomfører et årsmøte,  møtestruktur, spilleregler og teknikker blir belyst gjennom bla. å gjennomføre et «Live meeting» årsmøte i et borettslag som et rollespill.

Arrangementet er rettet mot de mange nyinnflyttere fra andre land i regionen og holdes på engelsk. Slik presenter Næringsforeningen dette på sine “New in Rogaland” – sider:

Meeting techniques in Norway

Illustrasjonsfoto fra Rosenkilden

Illustrasjonsfoto fra Rosenkilden

Every culture have their own written and unwritten rules for how to conduct meetings, discussions and argments. What is best practice in democratic Norway?
This is a unique opportunity to learn some general techniques that applies to everyone, making you more comfortable to participate in meetings at work, in a housing association or at school etc.

Program:

18.30 Registration and coffee/tea

18.50 Welcome by Inger Tone Ødegaard, Stavanger Chamber of Commerce

19.05 D;D;D = Debate, discussion or dialogue? What is the difference and in which
situations might they apply?

Karin Sunderø, coordinator of Stavanger´s constitutional jubilee, Borgfrid Møen, coordinator of Rogaland county´s constitutional jubilee, and Inger Tone Ødegård, Director of Strategy,
Stavanger Chamber, takes you through some distinctions.

19.30 Democratic meetings; Rules of participation. Board meeting formalities and role
definition. How, where and when may you participate?

20.00 Break and fun small talk – sharing experiences

20.30 “Live meeting”. Playing out how to conduct a board meeting in real life.

21.00 No pain, no gain? Why make an effort? Farhad Rad, Elena Biglietti and
Elisabeth Berntsen

21.15 Summary and closing

Date: Tuesday 12/2/2014 Kl. 18:30 – 21:15
Location: Rosenkildehuset, Stavanger
Registration deadline: 12/1/2014 Kl. 12:00

For more information please contact Inger Tone Ødegård,
odegard@stavanger-chamber.no

Let your voice be heard!
Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Arrangementet  er en del av en møteserie i anledning Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet. Det har vært tilsammen 5 møter på engelsk med tema og problemstillinger knyttet til det norske demokratiet som frihet, likeverd og hvordan alles stemme kan bli hørt.

– Møteserien startet opp med Ladies Night på dagen for 100 år med allmenn stemmerett, 11. juni i 2013.

– 3. sept i 2013 ble det holdt et internasjonalt valgmøte om valg og demokrati med representanter fra politiske partier.

– Demokratiet i praksis gjennom politikk, lag , foreninger og frivillighet var tema på møte som ble holdt 26. november i 2013.

– Tidligere i år, ble det holdt et møte om grunnloven og ytringsfriheten med tittelen «Let your voice be heard». Her deltok fylkesmann og leder av jubileumskomiteen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa og Svein Egil Omdal, fra Stavanger Aftenblad,  med innlegg.

Leder for denne satsingen i næringsforeningen er Inger Tone Ødegård

Samarbeidspartnere for møteserien “You’re participation…»  er Stavanger kommune og fylkeskomiteen for Demokratijubileene i Rogaland.

Barnas Verdensdag på Sølvberget, Stavanger Kulturhus, 22.november 2014

Silje Sirnes Winje er programleder i NRK Super. Hun kommer til Kulturbiblioteket, 2. etasje, kl. 14.00–14.35 på lørdag og tar med seg sin gode venn Reiulf reinsdyr. Foto fra Sølvergets informasjon om arrangementet.

Silje Sirnes Winje er programleder i NRK Super. Hun kommer til Kulturbiblioteket, 2. etasje, kl. 14.00–14.35 på lørdag, og tar med seg sin gode venn Reiulf reinsdyr. Foto fra Sølvergets programsider.

Lørdag 22. november blir det internasjonal familiedag med yrende liv på hele Sølvberget. Workshops, dans, musikk og kulturuttrykk fra hele verden.

I år er også Stavangers skoler og barnehager invitert til å dekorere Sølvberget med frihetsflagg. Disse blir vist på utstillingen Barns tanker om frihet

30 skoleklasser, 13 barnehager og to internasjonale organisasjoner har laget hver sitt flagg . Barna har fått frie hender til å skape et flagg som skal vise hva de synes er viktig med frihet. Alle bidragene fra barnehagene kan ses på Barne- og ungdomsbiblioteket og skolenes bidrag henger i Sølvbergets foaje. Det trekkes en vinner blant barnehagebidragene og en fra skolene. Hvem de heldige vinnerne er blir opplyst fra scenen i Kulturbiblioteket i 2. etasje kl. 14.40 under Barnas Verdensdag.

Arrangører av Barnas Verdensdag er Sølvberget i samarbeid med etniske minoritetsorganisasjoner og FN-Sambandet Rogaland.

Arrangementet er initiert av Rikskonsertene og er en del av grunnlovsjublileet.

Les hele programmet her på Sølvberget Kulturhus og Internasjonalt Kulturnettverk sine sider.

Følg også med på Internasjonalt kulturnettverk på Facebook

Barnas Verdensdag, Lørdag 22.november kl. 11.00-16.00
Alle arrangementene er gratis.

Salg i fra internasjonalt matmarked.
Anbefalt for barn fra 3-12 år.

%d bloggere liker dette: